FOLÚNTAS: OIFIGEACH FORBARTHA

Gaeloideachas

OIFIGEACH FORBARTHA Á LORG

a bheidh freagrach as cur chun cinn an oideachais Gaeltachta agus lán-Ghaeilge

Lánaimseartha, Conradh 3 bliana

Tuilleadh eolais, foirm iarratais, agus sainchuntas poist le fáil ó foluntais@gaeloideachas.ie

Spriocdháta le haghaidh foirm iarratais agus CV –  meánlae, Céadaoin 1 Bealtaine 2019. Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta.

Tá an post seo lonnaithe sa phríomhoifig i Marino, Baile Átha Cliath 9.

Scála Tuarastail: €29,316 – €49,960

Is ceanneagraíocht í Gaeloideachas atá freagrach as an réimse Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge a chur chun cinn.

Eolas faoi ghnó na heagraíochta ar fáil ag www.gaeloideachas.ie