Folúntas : Oifigeach Forbartha Turasóireachta

Tá post mar Oifigeach Forbartha Turasóireachta a mhairfidh suas le dhá bhliain á tairiscint ag Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh

Tá tacaíocht don togra seo á chur ar fáil ag Údarás na Gaeltachta mar chuid dá Phlean Turasóireachta chun tograí Turasóireachta Straitéiseacha a fhorbairt ar fud na Gaeltachta. Beidh an té a cheapfar páirteach i ngréasán foghlama de thograí straitéiseacha turasóireachta sa Ghaeltacht.

Duine cumasach le cáilíocht 3ú leibhéal ábhartha agus spéis i gcur chun cinn agus i bhforbairt earnáil na turasóireachta atá á lorg. Riachtanach don phost beidh saineolas ar Uíbh Ráthach mar aon le tuiscint ar Phlean Turasóireachta ‘Chósta na Sceilge’.

Tá ard chaighdeán i scríobh agus labhairt na Gaeilge chomh maith le scileanna ríomhaireachta, riaracháin agus eagrúcháin riachtanach.

Ceadúnas glan tiomána iomlán riachtanach. (A full clean driving licence is essential)

Beidh an té a ceapfar lonnaithe in Uíbh Ráthach (The person appointed will be based in South Kerry)

Íocfar liúntas thart ar €30,000 sa bhliain leis an té a cheapfar ag brath ar thaithí agus ar cháilíochtaí, mar aon le costais.

Seoltar iarratas mar aon le Curriculum Vitae roimh 5.00i.n. Dé Máirt 18ú Meitheamh 2019 chuig: aine@comhchoiste.ie nó An Bainisteoir, Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh, Ceann Eich, Cathair Saidhbhín, Co Chiarraí.

Tá breis eolais faoin bpost ar fáil ach glaoch ar Áine ar 066 9474888

Is fostóir comhionannais deiseanna é Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh agus is í an Ghaeilge a theanga oibre.