Folúntas: Oifigeach Feidhmiúcháin (Gaeilge líofa) 2019 sa Státseirbhís

Oifigeach Feidhmiúcháin (Gaeilge líofa) 2019 sa Státseirbhís

Tá an Státseirbhís ag lorg daoine uaillmhianacha, cumasacha a bhfuil suim acu i ngnóthaí poiblí agus a chreideann i gcoincheap na seirbhíse poiblí agus atá in ann daoine a phleanáil agus a eagrú agus spriocanna agus aidhmeanna a sholáthar. Ról mar oiliúnaí bainistíochta is ea an grád Oifi geach Feidhmiúcháin. Tá Oifigigh Feidhmiúcháin fostaithe i ngach Roinn/Oifig Rialtais ina bhfuil réimse freagrachtaí feidhmiúcháin.
Beidh na nithe seo a leanas ag an té a cheapfar:
• Gaelige Líofa;
• Suim i ngnóthaí poiblí agus a bheith dírithe ar choincheap na seirbhíse poiblí;
• An cumas daoine agus acmhainní a phleanáil agus a eagrú agus spriocanna agus aidhmeanna a sholáthar;
• In ann athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar réimsí neamhghnácha agus moltaí cuí a dhéanamh;
• A bheith tiomanta ar thascanna a dhéanamh ar chaighdeán an-mhaith;
• An cumas ábhar a scríobh go soiléir, go gairid, go cuimsitheach agus go mealltach.
Tá tuilleadh eolais faoin phost seo agus faoi iarratas a dhéanamh ar fáil ag www.publicjobs.ie.

DÁTA DEIRIDH: 3 I.N., DÉ hAOINE, 13ú NOLLAIG 2019
Táimid tiomanta do bheartas comhdheiseanna agus cuirtear fáilte roimh iarratais faoi naoi
bhforas an Achta um Chomhionannas Fostaíochta.
Cuirfear fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge