Folúntas: Cúntóir Ionaid

Gael-Taca

Post 26.5 uair an chloig sa tseachtain le hathbhreithniú tar éis trí mhí.

Beidh an duine a cheapfar freagrach as cuidiú leis an mbainisteoir, dualgais na heagraíochta a chomhlíonadh agus riaradh a dhéanamh ar an Ionad má bhíonn an bainisteoir as láthair.

Is iad na tréithe fabhracha a bheidh ag an té a cheapfar ná ;

  • Ardchaighdeán Gaeilge labhartha agus scríofa
  • Dea-thréithe idirchumarsáide
  • Taithí Oibre sa roinn miondíola/ I gcaifé/ ag déanamh taighde
  • Dioplóma nó Teastas

Íocfar pá in aghaidh na huaire an chloig ar ráta obair oifige

Ba cheart do dhaoine a bhfuil suim acu sap host, r-phost le litir chlúdaigh agus CV a chur go adrianbreathnach32@gmail.com faoi 10 Eanáir 2020.