Folúntais: Oifigeach Forbartha agus Riarthóir Oifige

Tuismitheoirí na Gaeltachta

Oifigeach Forbartha (Connacht/Laighean)

Tá post mar Oifigeach Forbartha á thairiscint ag Tuismitheoirí na Gaeltachta.

Cuireann Tuismitheoirí na Gaeltachta cúnamh agus tacaíocht ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge sa Ghaeltacht nó ar mian leo a leithéid a dhéanamh.

Is post ar chonradh go deireadh 2020 atá á thairiscint agus d’fhéadfadh sé go gcuirfí leis an tréimhse sin. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Tuismitheoirí na Gaeltachta agus freagrach do Cheannasaí na heagraíochta.

Beidh an té a cheapfar freagrach as seirbhísí, imeachtaí, ócáidí agus scéimeanna Thuismitheoirí na Gaeltachta a eagrú agus a fhorbairt.

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine cumasacha leis an taithí agus na cáilíochtaí seo a leanas: 

 • Ardchumas Gaeilge, idir labhartha agus scríofa.
 • Cáilíocht ábhartha tríú leibhéal agus/nó taithí in aon cheann de na réimsí seo a leanas: pleanáil teanga, forbairt phobail, Gaeilge, cúrsaí oideachais nó cúram leanaí.
 • Scileanna maithe cumarsáide, áisitheoireachta, comhordaithe agus idirphearsanta
 • Tuiscint agus taithí ar shaol agus ar earnáil na Gaeltachta agus na Gaeilge
 • Scileanna maithe ríomhaireachta
 • Taithí i dtionscadail a chur i gcrích

Beidh an té a cheapfar lonnaithe i SPLANC! Lár-ionad Thuismitheoirí na Gaeltachta ar an gCeathrú Rua, Conamara. Íocfar tuarastal bunaithe ar scála idir €27,657 – 47,082 ag brath ar thaithí agus ar cháilíochtaí.

Ní mór d’iarrthóirí ceadúnas tiomána a bheith acu mar go mbeidh taisteal i gceist leis an bpost. 39 uair oibre sa tseachtain a bheidh i gceist agus beidh roinnt oibre sa tráthnóna agus/nó ag an deireadh seachtaine i gceist.

Is ceart litir iarratais mar aon le CV reatha a sheoladh roimh 5in Dé hAoine 25 Eanáir 2019 chuig:

An Ceannasaí,
Tuismitheoirí na Gaeltachta
SPLANC!
Páirc Gnó na Ceathrún Rua
An Cheathrú Rua
Co. na Gaillimhe

nó chuig: sorcha@tuismitheoiri.ie

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh le oifig Thuismitheoirí na Gaeltachta 091 869 571

Is fostóir comhdheiseanna é Tuismitheoirí na Gaeltachta


Folúntas: Riarthóir Oifige

Tá post mar Riarthóir Oifige á thairiscint ag Tuismitheoirí na Gaeltachta.

Cuireann Tuismitheoirí na Gaeltachta cúnamh agus tacaíocht ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge sa Ghaeltacht nó ar mian leo a leithéid a dhéanamh.

Is post ar chonradh go deireadh 2020 atá á thairiscint agus d’fhéadfadh sé go gcuirfí leis an tréimhse sin. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Tuismitheoirí na Gaeltachta agus freagrach do Cheannasaí na heagraíochta.

Beidh an té a cheapfar freagrach as córais riarachán na hoifige a fhorbairt agus a bhainistiú, plé le fiosruithe ón bpobal, riaradh a dhéanamh ar chórais airgeadais agus íocaíochta na heagraíochta. 

 Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine cumasacha leis an taithí agus na cáilíochtaí seo a leanas: 

 • Gaeilge mhaith, idir labhartha agus scríofa.
 • Taithí ar obair riaracháin oifige
 • Cáilíocht ábhartha agus/nó taithí i gcúrsaí cúntasaíochta agus airgeadais
 • Scileanna maithe cumarsáide, áisitheoireachta, comhordaithe agus idirphearsanta
 • Scileanna maithe ríomhaireachta agus taithí ar ghnáth bhogearraí oifige (bogearraí íocaíochta pá rolla ina measc)

Beidh an té a cheapfar lonnaithe i SPLANC! Lár-ionad Thuismitheoirí na Gaeltachta ar an gCeathrú Rua, Conamara. Íocfar tuarastal bunaithe ar scála idir €23,801 – €36,880 ag brath ar thaithí agus ar cháilíochtaí.

Beidh sé ina bhuntáiste ceadúnas tiomána a bheith ag iarrthóirí mar go bhféadfadh sé go mbeadh taisteal i gceist leis an bpost. 39 uair oibre sa tseachtain a bheidh i gceist agus d’fhéadfadh go mbeadh roinnt oibre sa tráthnóna agus/nó ag an deireadh seachtaine ann.

Is ceart litir iarratais maraon le CV reatha a sheoladh roimh 5in Dé hAoine 25 Eanáir 2019 chuig:

An Ceannasaí,
Tuismitheoirí na Gaeltachta
SPLANC!
Páirc Gnó na Ceathrún Rua
An Cheathrú Rua
Co. na Gaillimhe

nó chuig: sorcha@tuismitheoiri.ie

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh le oifig Thuismitheoirí na Gaeltachta 091 869 571

Is fostóir comhdheiseanna é Tuismitheoirí na Gaeltachta