EOLAIRE: Láithreoirí Raidió le Gaeilge Líofa

Oireachtas na Gaeilge

Acmhainn do Bhainisteoirí / Oifigigh Acmhainní Daonna i Stáisiúin Raidió Pobail & Tráchtála

 • AN BHFUIL GAEILGE LÍOFA AGATSA?
 • BUA NA CAINTE?
 • SPÉIS I gCRAOLTÓIREACHT RAIDIÓ?

MÁ TÁ TÚ

 • bríomhar, fuinniúil, cruthaitheach
 • le sár-scileanna cumarsáide
 • fiosrach faoin saol mór
 • pointeáilte i mbun oibre &
 • Gaeilge ar do thoil agat

SPRIOCANNA:

 • STÁISIÚN RAIDIÓ
  Feidhmeoidh AN tEOLAIRE mar lárphointe earcaíochta do na stáisiúin raidió chun go mbeidh teacht acu ar láithreoirí le Gaeilge líofa nuair a bheidh folúntais le líonadh acu.
 • MAIDIR LEATSA
  Beidh deis agatsa, má tá Gaeilge líofa agat agus spéis i gcraoltóireacht raidió, tú féin a chur in iúl do na bainisteoirí stáisiún ar fad atá ag craoladh sa tír.

Tuilleadh Eolais Anseo: https://www.aerthonnta.ie/eolaire/