Cúntóir Cuntasíochta/Cuntasóir Nuacháilithe

Tá folúntas lánaimseartha ag Comhar Naíonraí na Gaeltachta do Chúntóir Cuntasaíochta/ Cuntasóir Nuacháilithe. 

Tá folúntas lánaimseartha ag Comhar Naíonraí na Gaeltachta do Chúntóir Cuntasaíochta/ Cuntasóir Nuacháilithe.

Beidh an té a cheapfar lonnaithe i bpríomhoifig Chomhar Naíonraí na Gaeltachta ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe.  Duine fuinniúil agus cumasach atá ag teastáil agus cuirfear traenáil agus oiliúint ar fáil don té a cheapfar.

Fáilteofar roimh iarratais ó iarrthóirí leis na scileanna, taithí agus cáilíochtaí seo a leanas:

  • Taithí ar réiteach cuntas bainistíochta agus ar an bpacáiste Quickbooks
  • Taithí ar phárolla agus ar an bpacáiste Sage Payroll
  • Sárscileanna ríomhaireachta
  • Sárscileanna cumarsáide, comhordaithe agus idirphearsanta
  • Líofacht agus cruinneas i labhairt agus i scríobh na Gaeilge
  • Cáilíocht ACA/ACCA/CIMA riachtanach do chuntasóir nuacháilithe
  • Taithí cuntasaíochta 3 bliana ar a laghad mar chúntóir cuntasaíochta
  • Ceadúnas tiomána glan

Beidh pacáiste pá tarraingteach ann don té a cheapfar, ag brath ar thaithí agus ar cháilíochtaí.

Seol iarratas mar aon le CV chuig:

Mícheál Ó Fátharta,
An Bainisteoir Airgeadais & Acmhainní Daonna,
Comhar Naíonraí na Gaeltachta,
An Cheathrú Rua,
Co. na Gaillimhe.

nó chuig: micheal@cnng.ie

Spriocdháta d’iarratais: Dé hAoine, an 30 Iúil roimh 5.00 i.n