Bainisteoir Raidió Fáilte

Is stáisiún raidió pobail Gaeilge é Raidió Fáilte atá ag craoladh i mBéal Feirste

Bainisteoir Raidió Fáilte

Is stáisiún raidió pobail Gaeilge é Raidió Fáilte atá ag craoladh ar 107.1fm i mBéal Feirste agus ar fud an domhain ar www.raidiofailte.com

Tá Raidió Fáilte Teo ar lorg duine fuinniúil le bheith freagrach don Bhord Stiúrthóirí as gach gné d’obair na heagraíochta. Duine atá sáite in earnáil na Gaeilge le taithí bhainistíochta agus suim aige/aici in earnáil na meán cumarsáide Gaeilge atá uainn.

Príomhchuspóir an Phoist

Raidió Fáilte mar ionad atá tiomanta don Ghaeilge a chur chun cinn trí sheirbhís raidió pobail agus na seirbhísí gaolmhara a chothú agus a neartú.

Tuilleadh eolais agus foirm iarratais ar fáil ó:

Máire Nic Fhionnachtaigh oifig@raidiofailte.com

(Tabhair faoi deara, le do thoil, nach nglacfar le CV sa phróiseas earcaíochta seo)

Tuarastal:
£34,197 – £35,860 stg sa bhliain (+ pinsean de 5%)
37.5 uair sa tseachtain (lánaimseartha)

Spriocdháta le haghaidh iarratais: 17.00 Luan 9 Samhain 2020

Is fostóir comhdheise é Raidió Fáilte

Tá an post seo maoinithe ag Foras na Gaeilge