FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Torthaí an Teastais Shóisearaigh eisithe ar deireadh.

Féach ar an bpíosa físe seo ó TG4 agus déan na gníomhaíochtaí a ghabhann leis

Gníomhaíocht 1:

Gníomhaíocht 2:

 • Déan iarracht na focail/frásaí thuas a chur in abairt de do chuid féin.

Gníomhaíocht 3: Ceisteanna Ginearálta:

 • Féach/Éist leis an mír físe faoi dhó agus déan iarracht na ceisteanna seo a leanas a fhreagairt.
 • Déan do fhreagraí a roinnt leis an duine in aice leat.
 • Cén bhaint atá ag Jimmy Norman leis an scéal seo?
 • Luaigh rud amháin atá le rá ag Tara Ní Loingsigh?
 • Cé mhéad dalta a thug faoin scrúdú Gaeilge T1 ardleibhéal?
 • Cad dó a thagraíonn an figiúr 3.6%?
 • Cén post atá ag Tríona Uí Mhurchú?
 • Luaigh dhá rud atá le rá ag Tríona.
 • Cén fáth a raibh moill ar na torthaí?
 • Déan na fíricí sa phictiúr a thíos a chur in dhá nó trí abairt iomlána.

Gníomhaíocht 4: Líon na Bearnaí:

Gníomhaíocht 5: Ábhar plé le do pháirtí:

 • Cad a cheapann tú féin do chúrsa Gaeilge na sraithe sóisearaí. Déan roinnt moltaí chun feabhais.
 • Scríobh 7 n-abairt san iomlán.
 • Déan an méid atá scríofa agat a thaifeadadh. Is féidir úsáid a bhaint as áis amhail vocaroo.com.

Fág freagra ar 'FÍSEÁN d’FHOGHLAIMEOIRÍ: Torthaí an Teastais Shóisearaigh eisithe ar deireadh.'