Fiche uair níos mó airgid caite ag Údarás na Gaeltachta i nGaillimh ná i bPort Láirge ó 2018

Tá léiriú i bhfigiúirí nua ar an airgead atá caite ag Údarás na Gaeltachta ar chruthú fostaíochta agus ar an bpleanáil teanga sa Ghaeltacht le roinnt blianta anuas

Fiche uair níos mó airgid caite ag Údarás na Gaeltachta i nGaillimh ná i bPort Láirge ó 2018

I nGaillimh a chaith Údarás na Gaeltachta beagnach 40% dá bhuiséad caiteachais ó 2018 i leith, de réir figiúirí nua.

De réir na hanailíse atá déanta ag Tuairisc ar na figiúirí nua is i bPort Láirge is lú a chaith Údarás na Gaeltachta airgead sa tréimhse chéanna, agus gan ach 2% den bhuiséad caite i nGaeltacht na nDéise le sé bliana go leith anuas.

Rinneadh 39% den chaiteachas i nGaeltacht na Gaillimhe agus i nGaeltacht Dhún na nGall a caitheadh 29% den bhuiséad. Fágann sin gur sa dá chontae Gaeltachta is láidre sa tír ó thaobh na teanga de a caitheadh 68% den iomlán.

9% a chaith Údarás na Gaeltachta i gCiarraí, mar a bhfuil an tríú ceantar Gaeltachta is láidre sa tír, Corca Dhuibhne. D’fhág sin go raibh Maigh Eo, an contae is laige ó thaobh labhairt na Gaeilge de, sa tríú háit ó thaobh caiteachas an Údaráis. 10% den mhaoiniú a fuair Maigh Eo, rud a d’fhág chun cinn é ar cheithre chontae Gaeltachta eile, Ciarraí, Corcaigh (6%), an Mhí (5%) agus Port Láirge (2%).


Tugann na figiúirí, a cuireadh ar fáil don Teachta Dála Neamhspleách Matt Shanahan ó Phort Láirge, briseadh síos ar an airgead atá caite ag an rialtas ar chruthú fostaíochta agus ar an bpleanáil teanga sa Ghaeltacht le roinnt blianta anuas.

Mar a léirigh anailís a rinne Tuairisc ar fhigiúirí eile a bhain le caiteachas Údarás na Gaeltachta le cúig bliana anuas, chaith an eagraíocht €50 milliún ar thograí caipitil idir 2019 agus 2023. Chuaigh formhór an airgid sin i dtreo na Gaillimhe agus Dhún na nGall. Níor caitheadh aon phingin den €50 milliún sin i bPort Láirge.

Sna figiúirí is déanaí, tugtar léargas ar an ardú atá tagtha ar chaiteachas bliantúil an Údaráis ar fhoirgnimh agus ar eastáit tionsclaíochta sa Ghaeltacht ó 2018.

Chaith an tÚdarás díreach faoi bhun €4 milliún ar fhoirgnimh agus eastáit an bhliain sin ach bhí sé sin ardaithe go dtí €14.6 milliún faoi dheireadh 2023, ardú 3.5 uair in achar sé bliana.

Caitheadh 44% den infheistíocht a rinne Údarás na Gaeltachta i bhfoirgnimh agus eastáit ó 2018 i nGaillimh. D’ardaigh an caiteachas i nGaillimh ó €1 milliún in 2018 go dtí €6.8 milliún faoi 2023.

Ardú ó chaiteachas €0.2 milliún go dtí €2.4 milliún sa bhliain a bhí i gceist i Maigh Eo agus ó €0.1 milliún go dtí €2 milliún a bhí i gceist i gCiarraí le linn na tréimhse céanna.

€13.7 milliún, nó 25% den chaiteachas iomlán ó 2018, a chuaigh i dtreo foirgnimh agus eastáit i nDún na nGall.

Is chuig Dún na nGall a chuaigh an sciar is mó den airgead a chaith Údarás na Gaeltachta ar dheontais agus infheistíocht. D’íoc an tÚdarás beagnach €36 milliún ó 2018 i ndeontais agus infheistíocht agus chuaigh 36% de sin nó €12.7 milliún chuig cliantchomhlachtaí na heagraíochta i nDún na nGall.

Chuaigh beagnach aon trian eile, €11.4 milliún, chuig comhlachtaí i nGaillimh agus chuaigh an tríú sciar is airde chuig dreamanna i Maigh Eo – €4.2 milliún nó 12%.

Nuair a chuirtear an caiteachas atá déanta ag Údarás na Gaeltachta ar fhoirgnimh, ar dheontais agus ar infheistíocht i gcomhlachtaí agus ar chúrsaí cothabhála, níl ach €1.3 milliún caite i bPort Láirge ó 2018. Ba i gcontae na Mí a bhí an dara caiteachas is lú ach tá an €5.7 milliún a caitheadh sa Mhí sna réimsí sin fós cuid mhaith níos mó ná an méid a caitheadh sna Déise. Caitheadh os cionn €43 milliún ar fad i nGaillimh.

Maidir le cúrsaí Forbartha Pobail & Pleanáil Teanga, de réir na bhfigiúirí chaith an tÚdarás €32 milliún ar na réimsí sin ó 2018.

Caitheadh an sciar is mó den airgead sin freisin i nGaillimh – €11.4 milliún nó 36% den iomlán. Chuaigh €9.3 milliún chuig cumainn forbartha pobail agus an córas pleanála teanga i nDún na nGall le linn na tréimhse céanna.

Ba iad contaetha na Mí agus Phort Láirge a fuair na sciartha is lú den airgead agus beagán sa bhreis ar €1 milliún a caitheadh ar chúrsaí forbartha pobail agus pleanála teanga sa dá chontae sin ó thús 2018.

€4 milliún nó 12% den iomlán a caitheadh i gCiarraí, níos airde ná an €2.9 milliún a caitheadh i Maigh Eo agus an €2.1 milliún a caitheadh i gCorcaigh.

Fág freagra ar 'Fiche uair níos mó airgid caite ag Údarás na Gaeltachta i nGaillimh ná i bPort Láirge ó 2018'

  • Shane Ó Donnchú

    Luíonn sé le réasún. Tá 2% de daonra na Gaeltachta i bPort Láirge. Tá 52% de daonra na Gaeltachta i nGaillimh.

  • Feardorcha

    Dúrt é seo blianta fada fada ó shin i laethanta tosaigh an nuachtáin seo. Is léir gur cuma sa diabhal le héinne. Ní gá bheith i do shaineolaí airgeadais le claontaí follasacha an Údaráis a aithint.