Feachtas ar son na Gaeltachta is ea feachtas otharchairr Chonamara

Tarraingíodh anuas scéal an otharchairr don Teach Dóite sa Dáil agus i bParlaimint na hEorpa

Feachtas ar son na Gaeltachta is ea feachtas otharchairr Chonamara

Pictiúr: Leon Farrell/RollingNews.ie

Tá sé thar am otharcharr a lonnú ag an Teach Dóite le seirbhís a chur ar fáil do thuaisceart agus do dheisceart Chonamara.

Sin a deir an dream atá i mbun feachtais ar a shon le sé bliana go leith anuas.

Tá suíomh tairgthe dóibh anois ag úinéirí an óstáin atá ansin, Óstán Peacocke.

Phléigh siad suíomh an Tí Dhóite le Seán Kyne agus le hÉamon Ó Cuív arú anuraidh.

Dúradh leo go raibh glacadh ag Paulie O’Riordan as an Údarás Náisiúnta Sláinte leis an suíomh ach go gcaithfeadh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a mbeannacht a thabhairt dhó. Níl sin déanta fós acu.

Dhá ionad otharchairr atá i gConamara faoi láthair, ceann sa gClochán agus ceann ar an gCeathrú Rua.

Is í Patricia Keane atá ina ceann feadhain ar an bhfeachtas ar son an otharchairr nua. D’inis sí dhom gur i mí Dheireadh Fómhair 2014 a bhí an chéad chruinniú acu i halla an Líonáin. Tháinig lán an tí de dhaoine ann.

Bhíodh otharcharranna de chuid Chumann na Croise Deirge ar bóthar an uair sin.

Bhí ceann acu ar an Líonán. Bhí otharcharr ag aonad d’Ord Mhálta i gCarna agus ba mhór an leas a rinne na daoine díograiseacha a choinnigh ar bóthar go deonach í.

Ach rinne Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte cinneadh ansin nár leor cáilíochtaí garchabhrach le bheith i mbun otharchairr den tsórt sin feasta; chaithfí daoine sároilte a chur uirthi.

Bheadh sé iontach deacair ag pobal beag na daoine oilte a chur ar fáil.

Nuair a tosaíodh ar an bhfeachtas ar an Líonán iarradh cabhair ar dhochtúirí an cheantair. Thug na dochtúirí sin cuntas ar an moill a bhíonn go minic ar otharcharr nuair is géire agus is luaithe a theastaíonn sí le hothar a thabhairt chuig an ospidéal.

D’fhéadfadh sé a bheith os cionn cheithre huaire an chloig ó chuirfí fios ar cheann acu go dtí go mbeadh an t-othar san ospidéal i nGaillimh!

Pictiúr: Leon Farrell/RollingNews.ie

Nuair a toghadh an Dr Maitiú Ó Tuathail as Leitir Móir ina Uachtarán ar Chumann Náisiúnta na nDochtúirí Teaghlaigh iarradh cabhair air.

Is iontach go deo an méid cruinnithe atá eagraithe ag lucht an fheachtais ó tháinig siad le chéile i dtosach. Ar na dreamanna ar bhuail siad leo bhí Cumann na Croise Deirge, an tÚdarás Náisiúnta Sláinte, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus lear mór polaiteoirí, go háirithe polaiteoirí Ghaillimh Thiar.

Chuaigh siad chun cainte leis an Aire Michael Ring nuair a bhí sé i mbun chúrsaí na tuaithe, le Leo Varadkar nuair a bhí sé ina Aire Sláinte agus le Simon Harris nuair a bhí seisean ina Aire Sláinte.

D’eagraigh siad cruinnithe ar an Líonán, i Leitir Fraic agus sa gClochán. Ar an Líonán a bhí siad ag iarraidh an a t-otharcharr a lonnú i dtosach ach moladh dóibh suíomh ag an Teach Dóite a roghnú mar go mbeadh sé níos cóiriúla i gcomhair mhuintir thuaisceart agus dheisceart Chonamara araon.

I mí Iúil 2017 rinne siad léirsiú i nGaillimh. Mháirseáil siad go dtí ceanncheathrú Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i Seantalamh. Dhiúltaigh an dream a bhí san oifig ansin glacadh le litir uathu. D’fhág siad an litir ag an deasc fáilte. Ní bhfuair siad aon fhreagra ar an litir sin ó shin..

Tarraingíodh anuas scéal an otharchairr sa Dáil agus chuir an Feisire Eorpach Luke Ming Flanagan ar chlár cruinnithe i bParlaimint na hEorpa é. Dúradh leis gur ar bhallstáit Aontas na hEorpa féin atá an dualgas a chinntiú go gcuirtear Forógra Chearta an Duine i bhfeidhm.

Is cosúil go bhfuil seirbhís otharchairr i bhfad níos fearr acu in Albain ná atá againne sa tír seo. Tá ceantair aistreánacha in Albain freisin ach tá meas ag údaráis na hAlban ar phobal na tuaithe, rud nach bhfuil ag an dream atá i gceannas orainne.

An feachtas seo atá ar bun ag Patricia Keane agus ag a cairde is fiú tacaíocht a thabhairt dhó ar son na Gaeltachta agus ar son na bpobal tuaithe fré chéile.

Is é mo ghuí go dtabharfaidh Gaeilgeoirí amuigh agus i mbaile aird orthu.

Fág freagra ar 'Feachtas ar son na Gaeltachta is ea feachtas otharchairr Chonamara'