Feachtas ar son comharthaíocht Ghaeilge in ionad fóillíochta ag dul i ngéire

Tá dúshlán Oifig an Choimisinéara Faisnéise á thabhairt ag Conradh na Gaeilge atá ag iarraidh go gcuirfí ar fáil go poiblí na cáipéisí a baineann le cás conspóideach na comharthaíochta dhátheangaí san Olympia Leisure Centre

Feachtas ar son comharthaíocht Ghaeilge in ionad fóillíochta ag dul i ngéire

Ag dul i ngéire atá an feachtas ar son comharthaíocht Ghaeilge a chur in airde in ionad fóillíochta i ndeisceart Bhéal Feirste, scéal atá ina ábhar mór conspóide le cúig bliana anuas.

Agus gan fágtha ach cúpla seachtain den phróiseas comhairliúcháin atá á reáchtáil ag Comhairle Cathrach Bhéal Feirste faoin gconspóid, tá an Dream Dearg, ag impí ar dhaoine achainí a dhéanamh go gcuirfí i bhfeidhm an cinneadh an chomharthaíocht Ghaeilge a chrochadh.

Ag an am céanna, tá dúshlán Oifig an Choimisinéara Faisnéise á thabhairt ag Conradh na Gaeilge atá ag iarraidh go gcuirfí ar fáil go poiblí na cáipéisí a baineann le cás na comharthaíochta dátheangaí san Olympia Leisure Centre.

Tá conspóid ag baint le cur in airde na comharthaíochta Gaeilge san Olympia Leisure Centre, atá gar do cheantar dílseach, ó moladh an t-athrú den chéad uair in 2019.

Chinn Comhairle Cathrach Bhéal Feirste in 2021 go gcrochfaí comharthaíocht dhátheangach san ionad fóillíochta ach bhain an DUP leas as an ‘call in’ nó an ‘glaoch isteach’ chun stop a chur leis an mbeartas.

Cuireadh tús le déanaí sna Cúirteanna Breithiúnais Ríoga i mBéal Feirste le héisteacht achomharc Chonradh na Gaeilge atá ag iarraidh go gcuirfí ar fáil an chomhairle dlí a deirtear is cúis le moill fhada a bheith ar chomharthaíocht Ghaeilge a chur in airde in ionad fóillíochta i ndeisceart Bhéal Feirste.

Tá an grúpa cearta daonna, an Coiste um Riarachán Dlí agus Cirt, ag tacú le hachomharc Chonradh na Gaeilge agus deir siad go bhfuil géarghá le míniú faoin scéal.

“Tá míniú de dhíth go géar maidir le conas go mbeadh aon leithcheal ag baint le Gaeilge a chur le cois an Bhéarla ar chomhartha,” a deir Daniel Holder, Stiúrthóir CAJ.

Is féidir ‘glaoch isteach’ a chur síos, mar a rinne an DUP sa chás seo, nuair a cheapann 15% de na comhairleoirí nár tháinig an Chomhairle ar chinneadh ar an mbealach ceart nó má cheaptar go ndéanfadh an cinneadh dochar do chuid den phobal.

Tar éis do dhlíodóir de chuid na Comhairle an scéal a scrúdú, mheas sé gur cheart athmhachnamh a dhéanamh ar an gcinneadh agus cé go raibh an DUP ag iarraidh go gcuirfí deireadh leis an bplean, vótáil an Chomhairle arís chun an chomharthaíocht a chur in airde agus dúradh go dtabharfaí faoi mheasúnacht tionchair comhionannais.

Cuireadh tús i mí an Mheithimh le comhairliúchán a mhairfidh 14 seachtain agus a mbeidh ócáidí in ionad an Olympia agus ar líne i gceist.

In 2019, rinneadh comhairliúchán cuimsitheach maidir le comharthaíocht dhátheangach a chur in airde in ionaid fóillíochta i mBéal Feirste agus léiríodh tacaíocht dá leithéid. Nuair a lorgaíodh tuairimí na ndaoine sna ceantair ina raibh na hionaid féin, áfach, bhí cuid mhaith ag cur in aghaidh na comharthaíochta.

 

Fág freagra ar 'Feachtas ar son comharthaíocht Ghaeilge in ionad fóillíochta ag dul i ngéire'