Cnuasach scéalta Gaeilge a bhfuil airde na spéire d’insintí éagsúla ann

Sa mhír rialta seo moltar leabhair ar son do leasa is d’aimhleasa...

Cnuasach scéalta Gaeilge a bhfuil airde na spéire d’insintí éagsúla ann

Ar chlúdach an leabhair tá bóthar fada díreach ag síneadh amach thar íor do radhairc, cré rua agus scrobarnach gharbh do gach leith, comhartha bóthair buí a bhfuil cangarú ag preabadh air mar a bheadh fia in Éirinn, agus spéir ghorm ghorm os a gcionn uile go léir. Is maith an tsamhail den leabhar é, óir tá fad agus fairsingeacht agus airde na spéire d’insintí éagsúla laistigh.

Is é an leabhar é Ceo Bruithne agus Scéalta Eile (CIC €10) le Colin Ryan, agus abair gurb í an úire an chéad rud a bhuaileann sa phus tú nuair a ghabhann tú isteach ann. Úire ábhair, úire stíle, úire áiteanna. Óir, ní in Éirinn atá log na scéalta seo ach san Astráil, nó sa Rúis, nó i bPáras nó i dtír shamhailteach éigin nach bhfeadair sinn go beacht. Scéalta gairide iad ar fad, ach tá speach iontu ar láidre é ná a laghad.

Ar shlí amháin, is é an teidealscéal ‘Ceo Bruithne’ an scéal is coinbhinsiúnta díobh ar fad. Saghas gabh-i-leith atá ann. ‘Tar isteach anseo,’ atá sé ag rá, ‘agus taispeánfaidh mé saol eile duit, agus nuair a bheidh sin feicthe agat…bhuel…’.

Tá fad agus leithne na hAstráile sa chéad scéal seo amuigh ar an uaigneas ina bhfuil bean óg ag fuireacht leis an tseanmháthair a thóg í, agus tá a hathair tar éis í agus iad a thréigean leis na blianta. Filleann sé, agus sin casadh an scéil. Dá mba ar fhásaigh gharbha na Stát Aontaithe a tharlódh, dhéanfaí amhrán Country & Western de, ceann a bheadh maoithneach ar barra, ach go mbeadh fírinne dhomhain chroíbhrúite istigh ina bholg ann.

Tá scéalta eile anseo atá lonnaithe san Astráil, leis, ach nuair a ghabhann tú ina thaithí sin ní mó nó tábhachtach é ina dhiaidh sin. Eachtra dhraíochtúil is ea ‘Na Focail’ ina bhfuil bean óg ag dul chun oibre i leabharlann, ach gur cumhachtaí na leabhair agus na briathra agus an mhistéir dhiamhair atá iontu mar fhocail ná a dtarlaíonn di féin, má tharlaíonn.

Go deimhin, tá focail agus údair agus siopaí leabhar go mór i gceist thall is abhus. Luciana Wu, mar shampla, bean óg eile (mná is ea príomhcharachtair fhormhór na scéalta) de phór na Síne agus na hIodáile a ghabhann chun oibre i siopa leabhar gan slacht, ach ránaíonn go bhfuil gnó an bhleachtaire aici chomh maith. Is ealaíonta agus is cliste mar a tharraingítear an dá chúram seo le chéile, fara dúnmharú agus lorgaireacht.

Fág go bhfuil an scríbhneoireacht líofa agus éasca, agus go minic fileata, ní fada uainn an t-uafás ná an gheit ach an oiread. Tá an bhean Rúiseach seo, Valentina nach miste léi daoine a dhúnmharú, mar a chuireann sí roimpi a dhéanamh i gcúpla ceann de na scéalta, cé go bhféadfadh amhras áirithe a bheith faoi sin chomh maith céanna. Tréith de na heachtraí seo is ea an chaolchúis agus is féidir go bhfágtar fúinne cuid de na bearnaí a líonadh isteach dúinn féin de réir na fianaise a leagtar os ár gcomhair. Gach scéal ag tuirlingt go dea-thráthach nuair a shíl tú go raibh tú go fada amú maidir lena chlabhsúr.

Agus ansin, tá an teangeolaí atá ag déanamh dianstaidéar ar an Ibéiris, agus a shantaíonn lámhscríbhinn luachmhar amháin…

Scéalta ealaíonta taitneamhacha inléite soghluaiste gan bhréig.

Fág freagra ar 'Cnuasach scéalta Gaeilge a bhfuil airde na spéire d’insintí éagsúla ann'

  • Pól ò Griffin

    Tugann Alan blas na scèalta seo dùinn agus ceist at ann don lèitheoir an fiú è a chuid moladh chun sin a spreagadh chun léamh.