Fáilte curtha ag ÚnaG roimh mhaoiniú do chlár infheistíochta sábháil fuinnimh do 17 dtogra Gaeltachta

Mar chuid den phlean, déanfar uasghrádú coire, insliú ballaí, síleáil agus tanc uisce agus uasghrádú ar fhuinneoga agus doirse

udaras_051-1024x681

Tá fáilte curtha ag Údarás na Gaeltachta roimh cómhaoiniú do €262,900 atá ceadaithe ag Údarás Fuinnimh Inmharthanta na hÉireann (SEAI) chun tacú le clár infheistíochta caomhnaithe fuinnimh a chur i bhfeidhm sa Ghaeltacht. Ceadaíodh an maoiniú faoin scéimPobail Fuinnimh Níos Fearr’ chun tacú le húsáid níos éifeachtaí a bhaint as fuinneamh trí chostas agus úsáid fuinnimh a ísliú.

Rinne an tÚdarás iarratas ar mhaoiniú chun clár infheistíochta sábháil fuinnimh a chur i bhfeidhm do 17 dtogra Gaeltachta a bhfuil baint acu leo.

Tá costas iomlán de €688,545 ar an bplean infheistíochta seo, agus déanfar é a mhaoiniú tré sholáthar €262,900 ó SEAI, €329,000 ón Údarás agus €103,000 ó na comhlachtaí agus agus na grúpaí atá páirteach ann.

Mar chuid d’obair an phlean, déanfar uasghrádú coire, insliú ballaí, síleáil agus tanc uisce agus uasghrádú ar fhuinneoga agus doirse. Tabharfar isteach chomh maith córais bhainistithe soilse agus córais smachtaithe ar théitheoirí.

Dúirt Príomhfheidhmeannach an Údaráis, Steve Ó Cúláin, go raibh an clár infheistíochta “thar a bheith tábhachtach ó thaobh sábhála fuinnimh de do ghnóthaí chun tacú leis na gcostais a ísliú, le cur le cumas iomaíochta na gnóthaí agus le caomhnú fostaíochta dá réir”.  

 

Na tograí atá roghnaithe:

Co Dhún na nGall
Oifigí an Údaráis Ghaoth Dobhair
Áislann Gaoth Dobhair
Aonad 1 (Uppiddee Teo.), Na Dúnaibh
Aonad 3 (Feidhm Mara Teo.), An Fál Carrach
RA Pacáistí Teo., Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair
Snáth Dhún na nGall, Cill Charthaigh
Oileán Glas Teo., Cill Charthaigh
Faisc Miotail Éireann Teo., Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair
Áras Ghaoth Dobhair
Co Mhaigh Eo
Aonad Fiontraíochta, An Eachléim
Iarfhoirgnimh Warners, Béal an Mhuirfead
Co na Gaillimhe
Árd Oifig, Na Forbacha
Aonad Fiontraíochta, Ros Muc
Co Chiarraí
Eastáit Bhaile na Buaille
Eastáit Bhaile an Mhuilinn
Co Chorcaí
Eastáit Bhaile Bhúirne

Fág freagra ar 'Fáilte curtha ag ÚnaG roimh mhaoiniú do chlár infheistíochta sábháil fuinnimh do 17 dtogra Gaeltachta'