Fadhbanna móra ag scoláirí B1 Ardteiste ‘abairtí bunúsacha Gaeilge’ a sholáthar

Léirítear i dtaighde a rinneadh in Ollscoil Mhá Nuad nár tháinig aon fheabhas ar chumas teanga daltaí Ardteiste ó tosaíodh in 2012 ar 40% de na marcanna a thabhairt don scrúdú cainte, an dara mórthuarascáil a léiríonn an méid sin