Fadhb úrnua á cruthú ag dún na hEorpa?

D’fhéadfadh impleachtaí tromchúiseacha a bheith ag polasaí an Aontais Eorpaigh amach anseo, polasaí atá á chur i bhfeidhm le hoiread dúthrachta ag an Ungáir agus a doras á dhúnadh aici ar na scórtha míle teifeach atá ar a mbealach aneas tríd na Balcáin

12/09/2015. Refugees Welcome.Pictured hundreds of people turned out to show their support and to tell the Government that Refugees are not just welcome but also more should be let come to Ireland. They gathered at the Spire before marching towards the Central Bank in Dublin. Photo: Sam Boal/Rollingnews.ie
Photo: Sam Boal/Rollingnews.ie

Dé Luain, sa Bhruiséil, theip ar iarracht 120,000 teifeach, atá sáinnithe san Iodáil, sa Ghréig agus san Ungáir faoi láthair, a athroinnt go cothrom thar bhallstáit éagsúla an Aontais Eorpaigh. Is cosúil nach ndéanfar an cheist sin a phlé arís go ceann seachtaine.

Idir an dá linn, ní i bhfeabhas atá cúrsaí ag dul.

Tá bac á chur ar an saorthrácht thar na teorainneacha inmheánacha ní hamháin ag an nGearmáin ach ag roinnt ballstáit Eorpacha eile, leis. Níos measa fós, tá rialacha nua diana friththeifeach curtha i bhfeidhm ag an Ungáir agus é ráite ag an tír sin go mbainfidh sí úsáid as an arm chun bac a chur ar theifigh a dhéanfaidh iarracht teacht isteach thar teorainn ón tSeirbia.

Ag an am céanna, tá sé á mhaíomh go mbainfidh an tSeirbia úsáid as a cuid fórsaí armtha féin chun bac a chur ar theifigh nár éirigh leo teorainn na hUngáire a thrasnú filleadh ar an tSeirbia, rud a chiallaíonn go bhféadfadh na céadta nó b’fhéidir na mílte duine a bheith i sáinn idir dhá thír roimh i bhfad.

Amach anseo, d’fhéadfadh impleachtaí tromchúiseacha a bheith ag polasaithe an Aontais Eorpaigh na teorainneacha a choinneáil dúnta, polasaithe atá á gcur i bhfeidhm le hoiread dúthrachta ag an Ungáir.

Ní hiad na Balcáin an réigiún is seasmhaí san Eoraip; níl ach fiche bliain ann ó tháinig deireadh leis an gcogadh sa Bhoisnia agus sé bliana déag ó tháinig deireadh leis an gcogadh sa Chosaiv. Thar aon réigiún eile san Eoraip, ní bheadh sé inmholta go mbeadh na scórtha míle teifeach i sáinn ann. Ar thrí chúis:

Sa chéad áit, níl sé ceart ná cóir go n-­iarrfadh an tAontas Eorpach ar an tSeirbia, ar an Macadóin agus ar thíortha eile sa réigiún nach ballstáit de chuid an Aontais iad soláthar fadtréimhseach a chur ar fáil do theifigh atá ag iarraidh an tAontas a bhaint amach agus nach féidir leo filleadh ar a dtíortha dúchais.

Sa dara háit, is baolach gur mó seans go sárófaí cearta daonna na dteifeach i réigiún nach bhfuil na hacmhainní ann chun freastal orthu – gan trácht ar stair chaonfhulaingt chine agus chreidimh – ná san Aontas féin.

Sa tríú háit, d’fhéadfadh rath a bheith – i bhfad ó shúile údaráis na hEorpa agus gan aon neart acu air – ar eilimintí radacacha a dteastódh uathu dul i bhfeidhm ar dhaoine leochaileacha chun úsáid a bhaint astu dá n-aidhmeanna suaracha féin.

Ba chiallmhaire i bhfad don Aontas Eorpach teifigh a dteastaíonn uathu an tAontas a bhaint amach a thabhairt isteach agus a athroinnt go cothrom thar na ballstáit éagsúla ná síolta achrainn úrnua a chur cois na teorann taobh amuigh.

Fág freagra ar 'Fadhb úrnua á cruthú ag dún na hEorpa?'