Easpa múinteoirí tís ina ‘géarchéim’ – IarUachtarán Ghaeloideachas

Tá Máistreacht eile san oideachas lánGhaeilge ag teastáil le dul i ngleic leis an ghanntanas múinteoirí in iarbhunscoileanna Gaeilge na tire, dar le Fíona Uí Uiginn

Easpa múinteoirí tís ina ‘géarchéim’ – IarUachtarán Ghaeloideachas

Tá “fíor-ghéarchéim” ann maidir le múinteoirí a bheadh in ann eacnamaíocht bhaile a theagasc, dar le Fíona Uí Uiginn, a bhfuil a tréimhse mar Uachtarán ar Ghaeloideachas díreach críochnaithe aici.

Dúirt Fíona Ní Uiginn, a bhí ina príomhoide ar Choláiste Íosagáin i mBaile Átha Cliath go dtí i mbliana, go raibh an ganntanas múinteoirí tís chomh mór sin nárbh fhiú di féin folúntais a fhógairt do mhúinteoirí Eacnamaíochta Baile toisc gur thuig sí “nach raibh éinne ar fáil”.

Dúirt Uí Uiginn, nár tháinig múinteoirí oilte úra ar bith chun cinn i mbliana a bheadh in ann an Eacnamaíocht Bhaile a theagasc i nGaeilge agus go bhfuil deacrachtaí chomh maith céanna ag scoileanna Béarla múinteoirí tís a aimsiú.

“Bíonn an-chaint ar an tábhacht a bhaineann le cúrsaí folláine agus is ábhar é a mbíonn an-tóir air ar scoil. Níor éirigh linn ach rang amháin a chur ar fáil in ár scoil anuraidh cé go raibh éileamh ann do thrí rang,” a dúirt iar-phríomhoide Choláiste Íosagáin.

Deir Uí Uiginn go bhfuil príomhoidí ar fud na tíre ag brath ar mhúinteoirí eolaíochta agus ar mhúinteoirí eile chun ranganna eacnamaíochta baile a chur ar fáil. Bíonn deacrachtaí móra ann i scoileanna Béarla múinteoirí eolaíochta agus múinteoirí teangacha a aimsiú, ach is measa an scéal sna hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge, a deir Uí Uiginn, a mbíonn “deacrachtaí leanúnacha” acu múinteoirí a aimsiú “le hábhair éagsúla” a theagasc trí Ghaeilge.

Molann Uí Uiginn gur cheart go gcuirfeadh institiúid ardoideachais i mBaile Átha Cliath cúrsa macasamhail na Máistreachta san oideachas lánGhaeilge, atá á chur ar fáil ag Ollscoil na hÉireann Gaillimh, ar fáil le dul i ngleic leis an ghanntanas múinteoirí atá ábalta teagasc in iarbhunscoileanna Gaeilge na tíre.

Dúirt iarUachtarán Ghaeloideachas, a chríochnaigh a tréimhse mar Uachtarán ar Ghaeloideachas an tseachtain seo caite, gur chóir do gach institiúid ardoideachais a chuireann oiliúint ar mhúinteoirí modúil i nGaeilge a chur ar fáil agus an deis a thabhairt do mhic léinn teagasc i scoileanna Gaeilge.

“Tá daoine a bhfuil Gaeilge mhaith ón scoil acu ach í a athbheochan. Aon áit a chuirtear oiliúint ar mhúinteoirí, ba cheart go mbeadh fáil ar mhodúil Ghaeilge.”

Thug Coláiste San Aingeal i Sligeach, an t-aon áit sa stát a chuireann oiliúint ar mhúinteoirí tís, le fios do Tuairisc.ie go mbeidh 82 múinteoir lán-oilte san eacnamaíocht bhaile cáilithe an bhliain seo chugainn agus go raibh modúl Gaeilge déanta ag 22 acu sin.

Fág freagra ar 'Easpa múinteoirí tís ina ‘géarchéim’ – IarUachtarán Ghaeloideachas'

  • Daor Mac an tSaoir

    Cén bhaint atá ag “eacnamaíocht bhaile” le “sláinte”?? Cén fiúntas atá ag “eacnamaíocht bhaile” mar ábhar staidéir? Má tá ranganna a bhaineann leis an tsláinte ag teastáil, cuirtear ranganna chúrsaí sláinte ar fáil, ní ranganna ‘eacnamaíochta baile’
    Ní thuigim an fáth go mbeadh an t-ainm ‘eacnamaíocht bhaile’ (fuálaíocht, fíodóireacht, srl) á oibriú le haghaidh chúrsaí sláinte.