€321,493 de dheontais faofa ag Foras na Gaeilge do scéimeanna agus tionscadail eile

Faomhadh maoiniú suntasach d’fhéilte, campaí samhraidh agus tionscadail eile don bhliain seo ag cruinniú bhord an Fhorais an tseachtain seo caite

Foras Doc

Tá €321,493 de dheontais faofa ag Bord Fhoras na Gaeilge do scéimeanna éagsúla an Fhorais. Ceadaíodh an maoiniú ag cruinniú de chuid an Bhoird a reáchtáladh i nDoire an tseachtain seo caite.

Cuirfear €96,554 ar fáil faoi Scéim na bhFéilte a chuireann na healaíona Gaeilge, na healaíona dúchasach agus oidhreacht na Gaeilge chun cinn. Bíonn na Féilte i nGaeilge amháin nó sa dá theang agus cuirtear ardán idirnáisiúnta ar fáil dóibh do phobal na Gaeilge i gcóngar is i gcéin.

Ceadaíodh 92 deontas faoi Scéim na gCampaí Samhraidh ar luach €194,939. Cuireann na Campaí Samhraidh, a reáchtáiltear in 18 contae ar fud na tíre deiseanna úsáide Gaeilge ar fáil don aos óg agus spreagann iad chun í a labhairt. Dúirt Ferdie Mac an Fhailigh, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, gur “comhartha dearfach don Ghaeilge atá i líon na bhféilte agus gcampaí a bheidh á reáchtáil ó thuaidh agus ó dheas i mbliana.”

Fuair an comhlacht puipeadóireachta Fíbín agus TG4 atá lonnaithe i gConamara €15,000 dá n-aip oideachasúil do ghasúir idir 3 bliana agus 7 mbliana d’aois bunaithe ar an tsraith nua teilifíse Meangadh Fíbín. Táthar ag súil go dtacóidh an aip le páistí cur lena gcumas teanga trí spraoi.

Cuireadh €15,000 ar fáil d’imeachtaí Gaeilge ar Oíche Chultúir 2015 a bheidh á n-eagrú agus á bhforbairt ag an gceanneagraíocht Oireachtas na Gaeilge.

Fág freagra ar '€321,493 de dheontais faofa ag Foras na Gaeilge do scéimeanna agus tionscadail eile'