€1m breise de mhaoiniú caipitil faighte ag an Údarás

Fáilte curtha roimh an scéala ag Príomhfheidhmeannach an Údaráis roimh fhógra Joe McHugh go mbeidh milliún níos mó ag an eagraíocht ná mar a fógraíodh sa bhuiséad

udaras_051-1024x6811

Tá sé fógartha den dara bliain as a chéile go bhfuil €1 milliún breise de mhaoiniú caipitil curtha ar fáil d’Údarás na Gaeltachta le haghaidh 2016. Ba é an tAire Stáit Gaeltachta, Joe McHugh T.D., a d’fhógair an scéal go raibh an maoiniú breise faighte don Údarás sna meastacháin athbhreithnithe.

“Ciallaíonn an fógra seo go mbeidh cistiú iomlán de €6.687m ag Údarás na Gaeltachta a chuideoidh leo poist a choinneáil ina gcliantchuideachtaí sa Ghaeltacht agus tuilleadh infheistíochta a mhealladh go ceantair Ghaeltachta.

“Dúirt mé go raibh sé i gceist agam tuilleadh maoinithe a lorg don Údarás faoin phróiseas meastachán athbhreithnithe agus tá áthas orm go bhfuil an maoiniú breise seo faighte agam anois,” a dúirt an tAire Stáit McHugh.

Ardú €25,000, ó €17.485 milliún go dtí €17.510 milliún, a bhí i gceist i mbuiséad na bliana seo i gcás an Údaráis.

D’fhág sé sin go mbeadh an soláthar caipitil céanna ag an Údarás i 2016 is a tugadh don eagraíocht i mBuiséad 2015. €5.687 milliún a cuireadh ar fáil don eagraíocht sa bhuiséad ar mhaithe le forbairt fiontraíochta agus cruthú fostaíochta sa Ghaeltacht i 2016.

Ciallíonn fógra an lae inniu go mbeidh €6.687 milliún ag an Údarás an bhliain seo chugainn.

D’fháiltigh Steve Ó Cúláin, Príomhfheidhmeannach an Údaráis, roimh an scéal.

“Cuireann an soláthar breise maoinithe seo ar chumas an Údaráis an clár forbartha, fiontraíochta agus fostaíochta atá aige a mhéadú. Tá an phíblíne maidir le fiosrúcháin gnó nua láidir faoi láthair agus tacóidh an t-ardú sa soláthar caipitil seo leis na tograí sin a thabhairt chun aibíochta.

“Tá muid fíorbhuíoch den Aire Stáit Joe McHugh as an méid atá déanta aige le soláthar breise a aimsiú don Údarás in aeráid atá dúshlánach ó thaobh maoinithe de,” a dúirt Ó Cúláin.