Deontas le híoc le múinteoirí a chuireann feabhas ar a gcuid Gaeilge

Tá scéim phíolótach nua á hullmhú ag Roinn na Gaeltachta ar mhaithe le feabhas a chur ar Ghaeilge múinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile agus teagascóirí luathbhlianta