Cumhachtaí móra nua tugtha do na Gardaí roimh shaoire na Cásca

De réir an dlí nua d’fhéadfaí téarma priosúin sé mhí a ghearradh ar dhuine a dhiúltódh d’ordú ó Gharda cloí leis na srianta a tugadh isteach mar chuid den scoitheadh sóisialta