Cuir an 36 ceist seo ar dhuine agus titfidh tú i ngrá

Tá na ceisteanna seo in ainm is an grá a spreagadh trí dhlúthchaidreamh a chothú an-tapa le duine

Cuir an 36 ceist seo ar dhuine agus titfidh tú i ngrá

An síceolaí Arthur Aron a cheap na 36 ceist thíos mar chuid de staidéar a rinneadh in Ollscoil Stony Brook i Nua-Eabhrac.

Tá na ceisteanna in ainm is an grá a spreagadh trí dhlúthchaidreamh a chothú an-tapa le duine.

Nuair atá na 36 ceist críochnaithe moltar féachaint sa tsúil ar a chéile ar feadh ceithre nóiméad…

 1. Dá mbeadh an domhan mór mar rogha agat, cén duine ab fhearr leat i do theannta le haghaidh dinnéir?
 2. Ar mhaith leat a bheith cáiliúil? Conas?
 3. Sula ndéanann tú glaoch teileafóin, an ullmhaíonn a bhfuil fút a rá? Cén fáth?
 4. Cén sórt lae ar a dtabharfá lá ‘foirfe’?
 5. Cén uair dheireanach a raibh tú ag canadh duit féin? Ag canadh do dhuine éigin eile?
 6. Dá bhfaighfeá saol go dtí go mbeifeá 90 bliain d’aois agus é de rogha agat colainn nó intinn duine 30 bliain a choinneáil don 60 bliain deiridh, cé acu ab fhearr leat?
 7. An bhfuil barúil rúin agat faoin mbás ata i ndán duit?
 8. Ainmnigh trí chosúlacht a déarfá-sa atá idir do pháirtí agus tú féin.
 9. Cén t-údar buíochais is mó atá agat i do shaol?
 10. Dá bhféadfá aon rud a athrú faoin tógáil a fuair tú, céard a d’athrófá?
 11. I gceithre nóiméad inis scéal do bheatha do do pháirtí chomh mion agus is féidir.
 12. Dá bhféadfá dúiseacht maidin amárach agus tréith nó bua ar leith eile a bheith agat, céard a bheadh uait?

 

 1. Dá bhféadfadh liathróid chriostail an fhírinne a insint fút féin, an todhchaí nó aon rud eile, cén fháistine a bheadh uait?
 2. An bhfuil rud éigin a bhfuil fonn ort a dhéanamh le fada? Cén fáth nach ndearna tú é?
 3. Cén t-éacht is mó atá déanta agatsa go dtí seo?
 4. Cén rud is tábhachtaí i gcairde, dar leat?
 5. Cén chuimhne is gaire do do chroí?
 6. Cén chuimhne is measa atá agat?
 7. Dá mbeadh a fhios agat go raibh bás tobann i ndán duit i gceann bliana, an athrófá aon rud faoi mbealach a gcaitheann tú do shaol anois? Cén fáth?
 8. Cé chomh tábhachtach agus atá an cairdeas duitse?
 9. Cén pháirt atá ag an ngrá agus an gean i do shaol?
 10. Duine ar dhuine, piocadh tú féin agus do pháirtí tréith mhaith atá ag an duine eile. Luaigí cúig thréith an duine.
 11. Cé chomh cairdiúil agus dlúth atá do theaghlach? An síleann tú go raibh óige níos sona agatsa ná ag cuid mhór daoine?
 12. Conas a bhraitheann tú faoin gcaidreamh idir do mháthair agus tú féin?

 

 1. Cuimhnígí ar thrí ráiteas atá fíor faoin mbeirt agaibh m.sh: ‘Mothaíonn an bheirt againn sa seomra seo …’
 2. Críochnaigh an abairt seo: ‘Faraor gan duine éigin agam lena bhféadfainn …’
 3. Dá mbeifeá le bheith i do dhlúthchara ag do pháirtí, abair cén rud is mó ba chóir a insint dó nó di.
 4. Inis do do pháirtí cén rud faoi nó fúithi a thaitníonn leat; bí an-oscailte agus abair rudaí nach ndéarfá go deo le duine a chas leat le déanaí.
 5. Inis do do pháirtí faoi uair i do shaol a raibh an -náire go deo ort.
 6. Cén uair go deireadh a raibh tú ag caoineadh os comhair duine eile? Ag caoineadh leat féin?
 7. Inis do do pháirtí rud éigin a thaitníonn leat faoi nó fúithi.
 8. An bhfuil aon rud atá ró-thromchúiseach le scéal grinn a dhéanamh de?
 9. Dá dtiocfadh an bás ort tráthnóna inniu agus gan áiméar agat aon teachtaireacht a thabhairt d’aon duine, cén rud is mó a mbeadh aiféala ort nár inis tú do dhuine éigin? Cén fáth nár dhúirt tú leo fós é?
 10. Téann do theach agus a bhfuil ann trí thine. Sábhálann tú do mhuintir agus do pheataí agus tá deis agat ansin rud amháin eile a shábháil. Céard a shábhálfá? Cén fáth?
 11. As na daoine ar fad i do theaghlach, cén bás is mó a ghoillfeadh ort? Cén fáth?
 12. Inis do do pháirtí faoi fhadhb phearsanta agus fiafraigh di nó de conas a dhéileálfadh sé nó sí leis an scéal? Cuir ceist ar do pháirtí conas is dóigh leis nó léi a bhraitheann tusa faoin bhfadhb sin.

Fág freagra ar 'Cuir an 36 ceist seo ar dhuine agus titfidh tú i ngrá'