Cuid de na rátaí scaipthe is ísle sa tír i gceantair Ghaeltachta i nGaillimh, Corcaigh agus Ciarraí

Tús mhí na Nollag an uair dheireanach a raibh níos lú ná cúig chás le fógairt i gConamara Theas ná i gConamara Thuaidh in achar coicíse

Cuid de na rátaí scaipthe is ísle sa tír i gceantair Ghaeltachta i nGaillimh, Corcaigh agus Ciarraí

Tá ráta scaipthe an Covid-19 an-íseal in go leor ceantar Gaeltachta agus líon na gcásanna nua tite i nach mór gach ceann de na 13 toghcheantar ina bhfuil Gaeltacht. 

Tá an dá thoghcheantar i gConamara, Thuaidh agus Theas; Neidín i gCiarraí agus Maigh Chromtha i gCorcaigh i measc na gceantar ina bhfuil an líon cásanna is ísle sa tír. Níor aimsíodh níos mó ná ceithre chás in aon cheann de na toghcheantair sin sa chéad choicís den mhí seo.

Is í seo an dara seachtain as a chéile a raibh níos lú ná cúig chás le fógairt i Maigh Chromtha, mar a bhfuil Gaeltacht Mhúscraí.

Is í seo an chéad uair ó mhí Mheán Fómhair, nuair a cuireadh tús le bailiú na bhfigiúirí seo, go raibh níos lú ná cúig chás sa gcoicís le deimhniú sa Neidín, mar a bhfuil Gaeltacht Uíbh Ráthaigh.

Tús mhí na Nollag an uair dheireanach a raibh níos lú ná cúig chás le fógairt i gConamara Theas ná i gConamara Thuaidh in achar coicíse.

Thit ráta scaipthe an Covid-19 i bhformhór na gceantar Gaeltachta le coicís anuas agus níos lú ná deich gcás nua a deimhníodh sa chuid is mó acu.

Is é toghcheantar Cheannanais, mar a bhfuil cuid de Ghaeltacht Ráth Chairn agus Bhaile Ghib, an t-aon toghcheantar Gaeltachta ina raibh an ráta níos airde ná an meánráta náisiúnta. Bhí meánráta 148 sa stát idir an 2-15 Márta agus ráta 161 a bhí i gCeannanas agus 52 cás nua a deimhníodh ann sa tréimhse sin.

Bhí 32 cás nua agus ráta 103 i dtoghcheantar Bhaile Átha Troim, mar a bhfuil an chuid eile de Ghaeltacht Ráth Chairn.

Tháinig ardú beag ar an ráta i gCorca Dhuibhne i gCiarraí. Tháinig ardú aon chás amháin sa cheantar le seachtain anuas, ó sé go dtí seacht gcás, agus ráta 49 ann mar thoradh air sin.

Tháinig laghdú ollmhór ar an ráta scaipthe i dtoghcheantar Bhaile Dhún na nGall le seachtain anuas. An tseachtain seo caite, deimhníodh 66 cás nua sa toghcheantar i ndeisceart an chontae sa chúpla seachtain roimhe sin, ach laghdaigh an líon sin go dtí 15 cás sa tréimhse 2-15 Márta. D’fhág sin gur thit an ráta scaipthe ó 269 go dtí 57 le seachtain anuas.

Ráta níos ísle fós atá sa dá thoghcheantar Gaeltachta eile sa chontae. Sna Gleannta, mar a bhfuil formhór Ghaeltacht Thír Chonaill, ráta 33 a bhí i gceist agus gan ach ocht gcás ar fad deimhnithe ann le coicís anuas. Ráta 36 a bhí i mBaile na nGallóglach agus cúig chás a deimhníodh ansin.

Bhí laghdú mór i gceist freisin i dtoghcheantar Dhún Gharbhán, mar a bhfuil Gaeltacht Phort Láirge. Thit an ráta ó 102 go dtí 44 agus naoi gcás nua a deimhníodh sa cheantar idir an 2-15 Márta.

I Maigh Eo, ráta 40 a bhí i gceantar Bhéal an Mhuirthead agus cúig chás nua a deimhníodh le coicís anuas. Sé chás nua a bhí i dtoghcheantar Chathair na Mart, mar a bhfuil Gaeltacht Thuar Mhic Éadaigh. Ráta 33 a bhí i gceist ansin.

Fág freagra ar 'Cuid de na rátaí scaipthe is ísle sa tír i gceantair Ghaeltachta i nGaillimh, Corcaigh agus Ciarraí'