Corca Dhuibhne an ceantar is lú sa stát atá buailte ag cásanna den choróinvíreas

Bhí titim i ráta an ghalair ar fud na tíre sa tréimhse coicíse ó tugadh isteach srianta Leibhéal 5 ar an 22 Deireadh Fómhair

Corca Dhuibhne an ceantar is lú sa stát atá buailte ag cásanna den choróinvíreas

Is i gCorca Dhuibhne atá an ráta Covid-19 is ísle sa tír de réir na bhfigiúirí is deireanaí.

Níos lú ná cúig chás a aimsíodh sa cheantar Gaeltachta idir an 20 Deireadh Fómhair agus 2 Samhain. Níor aimsíodh níos lú cásanna ná sin in aon cheann eile den 165 toghcheantar ar fud na tíre.

Bhí titim i ráta an ghalair ar fud na tíre sa tréimhse coicíse ó tugadh isteach srianta Leibhéal 5 ar an 22 Deireadh Fómhair.

Is é ceantar Bhaile na nGallóglach i dTuaisceart Dhún na nGall an t-aon cheantar Gaeltachta nach léir aon laghdú ar scaipeadh an ghalair ann sa tréimhse chéanna.

13 cás nua a aimsíodh sa cheantar idir an 20 Deireadh Fómhair agus an 2 Samhain, agus d’fhan an ráta coicíse ag 94 cás in aghaidh gach 100,000 duine don dara seachtain as a chéile.

Thit an ráta sna ceantair Ghaeltachta eile i dTír Chonaill. Naoi gcás déag a aimsíodh i gceantar na nGleanntach in iarthuaisceart an chontae agus thit an ráta in aghaidh gach 100,000 duine ansin ó 113 go dtí 79 ansin. I ndeisceart Dhún na nGall, ráta 128 atá sa cheantar thart timpeall ar bhaile Dhún na nGall agus 34 cás den Covid-19 a deimhníodh ann sa tréimhse coicíse sin.

Is i nDún na nGall atá an toghcheantar ina bhfuil an ráta tolgtha is airde sa stát, Bun Cranncha. Aimsíodh 133 cás ansin idir an 20 Deireadh Fómhair agus 2 Samhain agus cé gur thit an ráta ó 604 go dtí 595, tá sé é fós ar an ráta is airde sa stát.

Bhí Conamara Theas i measc na dtoghcheantar ba mheasa a bhí buailte ag an gcoróinvíreas de réir staitisticí na seachtaine seo caite ach tá an ráta níos lú ná a leath sin faoi láthair.

74 cás den Covid-19 a aimsíodh ann idir an 20 Deireadh Fómhair agus an 2 Samhain agus tá an ráta den ghalar tite ó 726 go dtí 347 cás in aghaidh gach 100,000 duine sa cheantar.

Biseach a tháinig i gConamara Thuaidh freisin. 27 cás a deimhníodh ann agus ráta 157 atá i gceist anois.

I Maigh Eo, thit ráta an ghalair i mBéal an Mhuirthead ó 476 go dtí 365 agus ráta 120 a bhí i dtoghcheantar Chathair na Mairt, mar a bhfuil Tuar Mhic Éadaigh.

Ráta 92 cás in aghaidh gach 100,000 duine i dtoghcheantar Neidín, an ceantar ina bhfuil Gaeltacht Uíbh Ráthaigh.

I gCorcaigh, ráta 198 a bhí i dtoghcheantar Mhaigh Chromtha, mar a bhfuil Gaeltacht Mhúscraí. 71 cás ar fad a deimhníodh ann idir an 20 Deireadh Fómhair agus 2 Samhain, titim ón 91 cás a bhí i gceist sa tréimhse roimhe sin.

Bhí feabhas i gceantar Ghaeltacht na nDéise chomh maith agus tá an ráta i dtoghcheantar Dhún Garbhán tite ó 117 go dtí 73.

I gcontae na Mí, ráta 394 atá i dtoghcheantar Bhaile Átha Troim, ar cuid de Gaeltacht Ráth Chairn. Ráta 380 a bhí i dtoghcheantar Cheanannais, mar a bhfuil an chuid eile de Ghaeltacht Ráth Chairn agus Bhaile Ghib. Thit an ráta ansin níos mó ná 100.

Fág freagra ar 'Corca Dhuibhne an ceantar is lú sa stát atá buailte ag cásanna den choróinvíreas'