Comórtais Liteartha an Oireachtais 2016 – Na torthaí ar fad

Foilsítear anseo torthaí uile Chomórtais Liteartha an Oireachtais a fógraíodh tráthnóna ag Oireachtas na Samhna 2016 i gCill AIrne

Comórtais Liteartha an Oireachtais 2016 – Na torthaí ar fad

COMÓRTAIS LITEARTHA DON SCRÍBHNEOIR FÁSTA

COMÓRTAS A1: ÚRSCÉAL – FICSEAN GINEARÁLTA

An Chéad Duais: €3,000

Dialann mo Mháthair le Pádraic Breathnach

An Dara Duais: €1,000 (Roinnte)

An tIriseoir le Michelle Nic Pháidín

An Fíle le Micheál Ó Siochrú


COMÓRTAS A2: FICSEAN DO DHAOINE ÓGA (9/10-12)

An Chéad Duais: €2,000

As Láthair le Rosanna Lyons

An Dara Duais: €750

An Nollaig Abú le Brian Ó Baoill


COMÓRTAS A3: FICSEAN DO DHAOINE ÓGA (13-15)

An Chéad Duais: €2,000

Faye le Meadhbh Ní Eadhra

An Dara Duais: €750 (Roinnte)

Spéirling le hOrna Ní Choileáin

Gleo glórmhar le Seán Ua Cearnaigh


COMÓRTAS A4: ÁBHAR LÉITHEOIREACHTA DON FHOGHLAIMEOIR FÁSTA

An Chéad Duais: €1500

Cuisle an Chósta le Catherine Foley

An Dara Duais: €1,250 (Roinnte)

Fadó Riamh le hÁine Ní Ghlinn

Tiompán Tráthnóna le Clíona Cussen


COMÓRTAS A5: GEARRSCÉAL – DUAIS AN MHAOLÁNAIGH

An Chéad Duais: €400

An tÉigniú le Mícheál Ó Ruairc

An Dara Duais: €200

An Neascóid le hAlex Hijmans


COMÓRTAS A6: CUMADÓIREACHT AMHRÁN – COMÓRTAS CUIMHNEACHÁIN 1916 Maoinithe ag Craobh Aimhirgin de Chonradh na Gaeilge

An Chéad Duais: €300

Sliocht 1916 le hUinseann Mac Thómais

An Dara Duais: €100

I nGleanntáin Aragáin le Seoirse Ó Dochartaigh


COMÓRTAS A7: CNUASACH FILÍOCHTA

Maoinithe ag Coistí Gairmoideachais na Mumhan agus na Gaeltachta

(Seirbhísí Oideachais Chiarraí agus Contaetha Chorcaí, an Chláir, Luimnigh, Phort Láirge, Thiobraid Árann Thuaidh agus Theas, na Gaillimhe, Mhaigh Eo, Dhún na nGall; agus Chathracha Chorcaí, Phort Láirge,  Luimnigh agus na Gaillimhe.)

Duais: €1,250

le hAifric Mac Aodha, Bóthar Waterloo


COMÓRTAS A8: LÉIRMHEASTÓIREACHT AR FHILÍOCHT 

Ní bronnadh aon duais.


COMÓRTAS A9: SAOTHAR PRÓIS 

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

Duais: €1,250 (Roinnte)

Cén dochar? Cinnte! le Séamas Ó Catháin

Baile Átha Cliath 16.

Loingseoireacht le hEithne Ní Ghallchobhair


COMÓRTAS A10: COMÓRTAS NA SCRÍBHNEOIRÍ ÚRA 

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

An Chéad Duais: €2,000

Tadhall le Pauline Nic Chonaonaigh

An Dara Duais: €750

Bóthar an Chladaigh le Féilim Ó Brádaigh


COMÓRTAS A11: CUR CHUN CINN NA GAEILGE

Ní bronnadh aon duais.


COMÓRTAS A12: AISTE INNEALTÓIREACHTA – AISTE

Maoinithe ag Cumann na nInnealtóirí

Duais €1,000

An Innealtóireacht – idir eolaíocht agus ealaín le Helen Ó Murchú


COMÓRTAS A13: DRÁMA AONGHNÍMH

Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta

Duais: €600

Johnny Mhóin Áille le Brian Mac an Bhaird & Proinsias Mac a’ Bhaird


COMÓRTAS A14: COMÓRTAS CUIMHNEACHÁIN AOIDH UÍ RUAIRC

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge agus ag an gCumann Scoildrámaíochta

ROINN A

An Chéad Duais: €200

Cumhacht an Ghrá le Bridín Nic Aogáin

An Dara Duais €150

Rugadh mé ar Luan Cásca le Fergus Ó Conghaile

ROINN B

An Chéad Duais €200

An Meaisín Ama le Brian Ó Meacháin

An Dara Duais €150

Setanta The Kid le Ruairí Mac Dónaill

ROINN C

Níor bronnadh duais


COMÓRTAS A15: DRÁMAÍOCHT – COMÓRTAS CUIMHNEACHÁIN 1916

Maoinithe ag an Cumann Scoildrámaíochta & An Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta.

An Chéad Duais: €300

Faoi Dhrúcht an Cheo le Proinsias Mac a’ Bhaird

An Dara Duais: €200

Is Liomsa na Camáin le Malachaí Mac Amhlaoibh


COMÓRTAS A16: SCRIPT TEILIFÍSE

Maoinithe ag TG4

Duais: €1,000

Glórtha le Paddy Hayes


COMÓRTAS A17: SCÉAL DÍRITHE AR DHÉAGÓIRÍ

Maoinithe ag Ard-Chomhairle Chumann Lúthchleas Gael

Duais: €500

Aistear Anama le Seán Ua Cearnaigh


COMÓRTAS A18: AGALLAMH BEIRTE

Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta

Duais: €500

Agallamh idir an dá Phádraig le Pádraig S. Seoighe


COMÓRTAIS DON MHAC LÉINN TRIÚ LEIBHÉAL

COMÓRTAS B1: SAOTHAR CRUTHAITHEACH

Maoinithe ag Aontas na Mac Léinn in Éirinn

An Chéad Duais: €300

Ar an mBoardwalk le hEoin P. Ó Murchú

An Dara Duais: €200

Dúchas le Méabh Ní Ruanaí


COMÓRTAIS LITEARTHA DO DHAOINE ÓGA

COMÓRTAS C1: AISTE – ROINN A (FAOI 16)

Maoinithe ag Cumann Lúthchleas Gael

An Chéad Duais: €400 (Roinnte)
Seosamh Mac Donncha – Laoch na Gaillimhe le hÉabha Ní Niaidh
An tUasal Pól Ó Ceallaigh le Conor Ó Gallchóir

An Dara Duais: €100
An Pheil Ghaelach – Mo Ghrá agus Mo Chrá le Caoimhe Ní Mhaolaí


COMÓRTAS C2: AISTE – ROINN B (FAOI 21)

Ní bronnadh aon duais.


COMÓRTAS C3: IRISEOIREACHT – ROINN A (FAOI 16)

Maoinithe ag Comhar Óg

Duais: €300
An Fhadhb Shláinte Is Mó Amach Romhainn le Joe Ó Tuairisg


COMÓRTAS C4: IRISEOIREACHT – ROINN B (FAOI 21)

Maoinithe ag Bord na Gaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

Duais: €300
Éirí Amach na Cásca 1916; An bhfuil dearúd déanta ar fhís Laochra 1916? le Cárthach Ó Faoláin


COMÓRTAS C5: SCÉAL – ROINN A (FAOI 16)

Maoinithe ag cara leis an Oireachtas.

An Chéad Duais: €200
An Doras le hAifric Ní Scolaí

An Dara Duais: €100
Troid don Tír le hEoghan Ó Domhnaill


COMÓRTAS C6: SCÉAL – ROINN B (FAOI 21)

Maoinithe ag Oireachtas na Gaeilge

An Chéad Duais: €200
Cogar le Féilim Ó Brádaigh

An Dara Duais: €100
Cosaint le Conall Mac Dhonnagáin


COMÓRTAS C7: AGALLAMH BEIRTE – ROINN B (FAOI 21)

Maoinithe ag Údarás na Gaeltachta

Duais: €300
Saoirse Uilechoiteann le Liam Ó Conaill


COMÓRTAS C8: DÁN – ROINN A (FAOI 16)

Maoinithe ag Comhairle Chontae an Chláir – Dílis dár nOidhreacht

An Chéad Duais: €200
Ceannairí Éirí Amach 1916 le Tadhg Ó Dálaigh

An Dara Duais: €100
Céad Bliain ina Dhiaidh le Marianne Ní Dhochartaigh


COMÓRTAS C9: DÁN – ROINN B (FAOI 21)

Maoinithe ag Ionad na Gaeilge Labhartha, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

An Chéad Duais: €300
1916-2016 le Faolán Dáibhís

An Dara Duais: €200
Máithreacha agus Laochra le Cúnla Ní Bhraonáin

Fág freagra ar 'Comórtais Liteartha an Oireachtais 2016 – Na torthaí ar fad'