Chuimhnigh P.J. Mara ar an bpríomhaidhm i gcónaí: cumhacht a bhaint amach agus í a choinneáil

Tá sároibrí de chuid Fhianna Fáil ar lár agus obair mhór le déanamh ag an bpáirtí

PJ Mara. RollingNews.ie
PJ Mara. RollingNews.ie

Tá P.J Mara molta agus cáinte ar go leor bealaí nár thuill sé ó tháinig scéala a bháis go moch inné, Dé hAoine.

Ceardaí cumarsáide, comhairleoir agus saineolaí ab ea é thar aon rud eile – fear cumasach a d’oibrigh go dian ar son a mháistrí, Charlie Haughey agus Bertie Ahern.

Is é an focal ‘shite’ is túisce a ritheann liom nuair a chuimhním ar chuid mhór de na comhráití a bhí agam leis, go háirithe le linn thréimhse Haughey mar Thaoiseach. Dá mbeadh ábhar agallaimh* á phlé againn roimh ré, chloisinn “shite” á thabhairt ar ábhar ar bith nach gcuirfeadh an Taoiseach fáilte roimhe, nó ar aon ábhar eile a mheas PJ nach raibh tábhacht leis.

De ghnáth, phléadh sé gearáin tar éis agallaimh le feidhmeannaigh shinsearacha RTE. Ach dá nglaofadh sé orm féin lena mhíshásamh a chur in iúl, ní fada go raibh caint ar ‘chacamas’ le cloisteáil.

Ar ndóigh, níor chuir a ghairbhe ná á dhrochbhéasa as dom. Is thar ceann a mháistir a labhraíonn gach preasoifigeach le hiriseoirí, bíodh sin go béasach nó go feargach.

Níor airigh mé bagairt ná mailís phearsanta uaidh ariamh, cé nach bhféadfaí an rud céanna a rá faoi dhearcadh Fhianna Fáil ar RTE le linn thréimhse Haughey mar Thaoiseach.

Bhí PJ níos séimhe ina theacht i láthair le linn thréimhse Ahern mar Thaoiseach, ach ar ndóigh bhí cóir ghaoithe leis an rialtas an uair sin agus trí olltoghchán buaite ag Fianna Fáil sarar éirigh sé as a phost.

Cá bhfios cén chomhairle a chuirfeadh sé ar a iarchomrádaithe a bhfuil aghaidh á tabhairt inniu acu ar Ard-fheis an pháirtí i Citywest Dé Sathairn.

Is tráthúil go mbeadh Fianna Fáil ag cuimhneamh an deireadh seachtaine ar dhíograis agus ar chumas Mara. Ba léir do Mhara cén phríomhaidhm a bhí leis an bpolaitíocht: cumhacht a bhaint amach agus ansin í a choimeád.

Tá ceist mhór á meá ag lucht Fhianna Fáil nach féidir éalú uaithi idir seo agus lá an toghcháin.

Cé a bheas i gcumhacht, nó i bhfocail eile, cé a bheas i gcomhrialtas le Fine Gael?

Cén tairbhe mar sin a bhainfidh Fianna Fáil (nár cheil a spéis roimhe seo i rialú na tíre) as seasamh i leataobh ón bpríomhcheist sin?

*Níor thairg mé ceisteanna d’aon urlabhraí rialtais ariamh, ach bhínn toilteanach cur síos ginearálta neamhiomlán a dhéanamh ar na hábhair a bhí fúm a phlé san agallamh

Cén bhaint atá ag an IRA le cúram leanaí?

Arís eile, thagair Joan Burton don IRA agus freagra ar cheist ó Sinn Féin á thabhairt aici sa Dáil Déardaoin. Agus arís eile, ní raibh baint dá laghad ag a ndúirt sí leis an gceist.

Chuir Mary Lou McDonald i leith an Tánaiste gur cleas toghchánaíochta é geallúint Pháirtí an Lucht Oibre cúram leanaí a chur ar fáil ar chostas 2 in aghaidh na huaire.

Dúirt Joan Burton léi go dtabharfadh an scéim faoiseamh mór do thuismitheoirí agus gur fógraíodh é tar éis dianstaidéar a bheith déanta ar an gcostas. Níor thairg sí meastachán ar an gcaiteachas a bheadh riachtanach, ach gheall sí go mbeadh figiúr i bhforógra toghcháin Pháirtí an Lucht Oibre.

Is ina dhiaidh sin a tharraing Joan Burton cúrsaí an IRA anuas. Cén fáth go gcreidfí Sinn Féin, a dúirt sí, nuair nár ghéill Gerry Adams go raibh sé ina cheannaire ar an IRA, ainneoin fios a bheith aige gur poblachtánach maith é Slab Murphy?

Is le ceist eile a d’fhreagair Mary Lou ceist an Tánaiste:

What does that have to do with child care?”

Freagra, ar ndóigh, ní bhfuair sí.

Ceist againn ort, a Thánaiste, faoin seachaint ceisteanna seo atá ar bun agat ó ceapadh mar cheannaire ar do pháirtí thú. An dóigh leat dáiríre

go gur mó seans go dtabharfaidh vótóir ar bith vóta don Lucht Oibre i bhfianaise na cainte seo? Nó an dóigh leat go n-athróidh an chaint seo intinn vótóir ar bith atá ag beartú vótáil do Shinn Féin?

Is láithreoir ar an gclár ‘Morning Ireland’ ar RTÉ Raidió a hAon é Cathal Mac Coille

Fág freagra ar 'Chuimhnigh P.J. Mara ar an bpríomhaidhm i gcónaí: cumhacht a bhaint amach agus í a choinneáil'

  • padraig

    Ba mho na ‘ceardaí cumarsáide’ e a Chathail, ba cheardai maith de chineal eile e freisin oir saolaiodh mac do agus e in aois a 70 bliain, a chonach sin air agus go ndeana Dia trocaire sa chre air.(Bhi 75 bliain saraithe ag athair Michael Collins nuair a saolaiodh e!).
    Bhi PJ sasta cur suas le scoladh teangan agus le bullaiocht o Haughey, maistin a d’iosfadh an da chluais anuas dhe babhtai ni folair. Fear ab ea PJ, da chlisteach e, t’reis an tsaoil, a bhi sasta adhradh don umhlaiocht agus slogadh na lachan a thabhairt ar mhorchuid ‘shite’ lena linn fein mar mhaithe lena phost a choimead. Ni heol dom moran daoine (ach cupla masochist fanach) a bheadh sasta bheith faoi fhorlamhas Haughey agus Ahern, duine i ndiaidh a cheile.
    Niorbh e an leas coitinn a bhi i dtus tabhachta ag ceachtar den bheirt sin mar is eol duinn, mo lean.
    Ba cheardai iontach, leis, e PJ ar chnapain eithigh a insint d’reir mar a oir agus a bhos ar a chroi aige agus sin modus vivendi na polaitiochta anseo o shin i leith agus slogadh na lachan a thabhairt ag muintir na hEireann ar na cnpain cheanna sin go rimhinic. Thuig se, ag deireadh thiar, gur fusa ‘fuineadh i dteannta na mine’, rud agus a dhein. Nuair a cailleadh Arthur Griffith ni raibh de mhaoin an tsaoil aige ach pingin rua amhain ina phoca, an bhfeadfai an rud ceanna a ra faoi cheachtar den bheith reamhraite ata imithe ar thaobh na breise?