Ceapacháin Bhord an Fhorais le plé ag CATT agus a gcruinniú deireanach ag an mbord inniu

Meastar go dtairgfear síneadh ama do bhaill reatha Bhord Fhoras na Gaeilge seachas ceapacháin nua a dhéanamh

Foras na Gaeilge

Déanfar ballraíocht Bhord Fhoras na Gaeilge a phlé inniu ag cruinniú den Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas (CATT) agus tréimhse trí bliana na mball reatha ar bhord na heagraíochta teanga istigh.

Thug urlabhraí ó Oifig an Chéad Aire agus an Leas-Chéad Aire le fios do Tuairisc.ie tráthnóna inné go bpléifí ag cruinniú CATT atá ar siúl inniu ceist na gceapachán ar Bhord Fhoras na Gaeilge agus ar bhoird na n-eagraíochtaí eile trasteorann.

Inniu atá an cruinniú deireanach den Bhord atá faoi láthair ag Foras na Gaeilge, ach meastar go dtairgfear síneadh ama do bhaill reatha seachas ceapacháin nua a dhéanamh.

De réir na reachtaíochta faoinar bunaíodh Foras na Gaeilge, tá cead ag baill an Bhoird dhá théarma trí bliana a dhéanamh, agus is féidir tréimhse dhá bhliain a chur leis an dara téarma.

15 atá ar Bhord an Fhorais faoi láthair agus athcheapacháin atá i dtriúr acu sin; Cathaoirleach an Bhoird Liam Ó Maolmhíchíl, Leaschathaoirleach an Bhoird, Eoghan Mac Cormaic, agus an comhalta boird, Marcas Mac Ruairí.

Fág freagra ar 'Ceapacháin Bhord an Fhorais le plé ag CATT agus a gcruinniú deireanach ag an mbord inniu'