Ceann de na rátaí scaipthe víris is ísle sa tír i gCorca Dhuibhne agus laghdú ar fud Ghaeltacht Dhún na nGall

Fágann na figiúirí is deireanaí nach bhfuil ach dhá thoghcheantar eile sa stát ina bhfuil ráta níos ísle ná Corca Dhuibhne - Cluainín i gcontae Liatroma agus Ráth Caola i Luimneach

Ceann de na rátaí scaipthe víris is ísle sa tír i gCorca Dhuibhne agus laghdú ar fud Ghaeltacht Dhún na nGall

Tá ráta scaipthe an Covid-19 i gCorca Dhuibhne anois ar cheann de na rátaí is ísle sa tír agus titim shuntasach ar líon na gcásanna sa cheantar le seachtain anuas.

De réir na staitisticí is deireanaí, ráta 649 atá i dtoghcheantar Chorca Dhuibhne faoi láthair, beagán beag faoi leath an mheánráta náisiúnta – 1,317.

Thit líon na gcásanna sa cheantar 25% le seachtain anuas. 649 cás a deimhníodh i gCorca Dhuibhne idir an 16-29 Samhain, titim ón 867 cás a cláraíodh i dtréimhse 14 lá i lár na míosa seo caite.

Fágann na figiúirí is deireanaí nach bhfuil ach dhá thoghcheantar eile sa tír ina bhfuil ráta níos ísle ná Corca Dhuibhne – Cluainín i gcontae Liatroma (573) agus Ráth Caola i Luimneach (646). Níl ach cúpla seachtain ann ó bhí Cluainín ar cheann de na toghcheantair ba mheasa a bhí buailte ag an Covid-19.

Tá ceann de na rátaí is ísle sa tír i mBéal an Mhuirthead go fóill – 722 – ach tháinig ardú breis is 50% ar líon na gcásanna sa cheantar le seachtain anuas. 91 cás a deimhníodh ansin le coicís anuas, ardú ó 59 an tseachtain seo caite. Tháinig ardú beagnach a ceithre oiread ar an ráta scaipthe i mBéal an Mhuirthead le linn mhí na Samhna.

Thit an ráta i dtoghcheantar Chathair na Mart, mar a bhfuil Gaeltacht Thuar Mhic Éadaigh. Ráta 1,230 atá i gceist ansin anois, anuas ó 1,534, agus 226 cás Covid-19 cláraithe ann idir an 16-29 Samhain.

Tháinig laghdú ar an ráta agus ar líon na gcásanna sna trí thoghcheantar Gaeltachta i dTír Chonaill. Laghdú os cionn 10% a bhí i gceist i dtoghcheantar Bhaile Dhún na nGall, áit a bhfuil ráta 925 luaite léi agus 245 cás a deimhníodh ann le coicís.

I dtoghcheantar na nGleanntach, thit an ráta beagáinín ó 1,041 go dtí 1,024 agus 245 cás den víreas ar fad cláraithe ansin idir 16-29 Samhain. Laghdú beagnach 40% a bhí i gceist i dtoghcheantar Bhaile na nGallóglach. Thit an ráta ó 1,423 go dtí 879 agus 121 cás deimhnithe ann le coicís anuas.

I nGaillimh, ardú thart ar 20% a bhí i gceist ar an ráta agus líon na gcásanna sa dá thoghcheantar i gConamara. I gConamara Theas, ráta 787 atá anois ann, suas ó 670, agus 168 cás deimhnithe ann le coicís anuas. 167 cás a cláraíodh i gConamara Thuaidh le linn na tréimhse chéanna agus ráta 971 anois sa cheantar sin.

I dtoghcheantar Mhaigh Chromtha, mar a bhfuil Gaeltacht Mhúscraí, d’ardaigh an ráta ó 1,276 go dtí 1,373 tar éis do 506 cás a bheidh deimhnithe sa cheantar le coicís.

Thit an ráta i dtoghcheantar Dhún Garbhán, mar a bhfuil Gaeltacht na nDéise, ó 1,566 go dtí 1,337 le seachtain anuas. 274 cás den Covid-19 a deimhníodh ann le cúpla seachtain.

I gcontae na Mí, i dtoghcheantar Bhaile Átha Troim, mar a bhfuil cuid de Ghaeltacht Ráth Chairn, ardú a tháinig ar líon na gcásanna, ó 411 go dtí 467, agus ráta 1,497 sa cheantar.

I gCeanannas, mar a bhfuil an chuid eile de Ghaeltacht Ráth Chairn agus Baile Ghib, thit an ráta ó 1,550 go 1,195 agus cláraíodh 387 cás nua ansin.

Fág freagra ar 'Ceann de na rátaí scaipthe víris is ísle sa tír i gCorca Dhuibhne agus laghdú ar fud Ghaeltacht Dhún na nGall'