B’fhearr linn go scaoilfí na srianta gach áit ag an am céanna, ach údar imní é Dún na nGall’ – An Taoiseach

Dúirt an Taoiseach Micheál Martin inniu go bhféadfadh gur ar bhonn céimnithe a scaoilfí na srianta i ndiaidh an 1 Nollaig

B’fhearr linn go scaoilfí na srianta gach áit ag an am céanna, ach údar imní é Dún na nGall’ – An Taoiseach

Micheál Martin Pictiúr: RollingNews.ie

Dúirt an Taoiseach inniu gurbh fhearr leis an Rialtas go scaoilfí na srianta sna contaetha ar fad ar an tráth céanna, ach gur ‘údar imní’ scaipeadh an ghalair i nDún na nGall i gcónaí.

“Ba mhaith liomsa gur ar bhonn náisiúnta a thiocfadh muid ó na srianta seo. Údar imní dúinn na figiúirí i nDún na nGall, agus beidh iarrachtaí breise á ndéanamh againn ansin féachaint an bhféadfaimis na figiúirí a laghdú.

“B’fhearr linn gur ar bhonn náisiúnta a thiocfaimis amach ó na srianta,” a dúirt an Taoiseach Micheál Martin.

Agus é ag caint ar RTÉ News at One dúirt an Taoiseach chomh maith go bhféadfadh gur ar bhonn céimnithe a scaoilfí na srianta i ndiaidh an 1 Nollaig.

Faoin gcur chuige céimnithe sin atá á scrúdú ag an Rialtas, d’fhéadfaí go maolófaí na srianta ar thaisteal ó chontae go contae agus na srianta ar chuairteoirí chun an tí i gcomhair na Nollag.

Tá an ‘plean maolaithe srianta’ á ullmhú ag an Rialtas ar fad agus d’fhéadfadh go scaoilfí roinnt srianta faoi leith eile seachtain na Nollag.

“Toisc go bhfuil ag éirí go maith linn, beidh solúbthacht níos fearr againn mí na Nollag agus ina diaidh. Ní hí an Nollaig amháin atá i gceist.

“Nuair a chuamar go dtí Leibhéal 5 ar dtús, thug mé le fios go raibh Leibhéal 3 mar sprioc againn don chéad lá de mhí na Nollag.

“Tharlódh gur cur chuige céimnithe a bheadh againn i ndiaidh an lae sin. Tá an Rialtas ar fad ag obair go fóill ar an bplean le Leibhéal 5 a scaoileadh.

“Ba mhaith linn na huimhreacha a bheith íslithe faoi dheireadh mhí na Samhna. Tabharfaidh muid fógra  do dhaoine roimhe sin ionas go mbeidh deis acu pleananna a dhéanamh.”

Dúirt an Taoiseach go raibh súil aige go mbeadh na séipéil oscailte do na searmanais seachtain na Nollag ach nach mbeadh aon duine ag gabháil “ar ragairne” ná ag dul chuig “cóisirí Nollag” nuair a osclófar an tír tar éis na dianghlasála seo.  

Beidh ‘dúshlán’ ag baint le hathoscailt tithe ósta nach bhfuil aon bhéilí le fáil iontu agus ‘ceisteanna  crua’ ag baint leis, a dúirt sé.

Dúirt Micheál Martin nár chóir do dhaoine eitiltí a chur in áirithe faoi láthair le filleadh abhaile i gcomhair na Nollag, ach go mbeadh tuilleadh comhairle ag an Rialtas dóibh ag deireadh na míosa.

“Tá an Eoraip ar fad dearg faoi láthair. Dáiríre ní theastaíonn uainn go mbeidh a lán daoine ag taisteal go hÉirinn as an zón dearg,” a dúirt sé.

Dúirt sé go raibh an Rialtas ag súil go mbeidh vacsaín ar fáil do ghrúpaí ar leith “sa chéad leath de 2021 agus b’fhéidir níos túisce ná sin do ghrúpaí atá níos leochailí.”

Dúirt Micheál Martin chomh maith inniu go bhfuil an chuma air go bhfuil ag éirí leis an iarracht an víreas a cheansú agus mhol sé daoine as an “iarracht iontach náisiúnta”.

Tá sé ráite ag an bPríomh-Oifigeach Leighis gur chóir do dhaoine aon taisteal nach bhfuil riachtanach a sheachaint go ceann tamall maith, séasúr na Nollag san áireamh.

Fág freagra ar 'B’fhearr linn go scaoilfí na srianta gach áit ag an am céanna, ach údar imní é Dún na nGall’ – An Taoiseach'

  • Lillis Ó Laoire

    Údar imní é rialtas gan chéill Thuaisceart Éireann agus páirtí Aontachtóirí Daonlathacha Uladh.