Bailchríoch á cur ag an Rialtas ar phlean srianta Leibhéal 5 a thabhairt isteach

Le linn an dara tréimhse dianghlasála, fanfaidh na scoileanna oscailte ach iarrfar ar dhaoine gan taisteal níos faide ná cúig chiliméadar óna dteach

Bailchríoch á cur ag an Rialtas ar phlean srianta Leibhéal 5 a thabhairt isteach

Tuairiscítear go bhfuil an Rialtas ar tí srianta Leibhéal 5 a fhógairt le scaipeadh an Covid-19 a cheansú sa tír. 

Tráthnóna a fhógrófar an dara tréimhse dianghlasála agus síltear go mbeidh na srianta i bhfeidhm ar feadh sé seachtaine,  go dtí deireadh na míosa seo chugainn. 

Ceaptar go gcuirfear srianta taistil i bhfeidhm agus nach mbeidh cead ag daoine taisteal níos faide ná cúig chiliméadar óna dteach, seachas i gcás eisceachtaí ar leith.

Tuairiscítear go gcoinneofar na scoileanna oscailte agus meastar go mbeidh cead craobhchomórtais CLG a imirt.

Faoi shrianta Leibhéal 4 agus Leibhéal 5 caithfidh gach siopa agus gnó nach bhfuil riachtanach dúnadh. 

Ceaptar go dtabharfar aga do lucht gnó le hullmhú do na srianta breise sula gcuirfear i bhfeidhm iad agus gur Dé Céadaoin nó Déardaoin a thiocfaidh na srianta i bhfeidhm. 

Bhí caint ann chomh maith go dtabharfaí isteach córas grúpa nó cuasnóige lena chinntiú nach bhfágfar daoine scoite ón saol agus ón gcomhluadar le linn na dianghlasála. Bhí córas dá leithéid i bhfeidhm sa Nua-Shéalainn faoina gcomhairfeadh teaghlach daoine eile mar chuid dá gcuasnóg nó dá dteaghlach féin – cúramóirí nó daoine a bhí astu féin. 

D’iarr NPHET ar an Rialtas Leibhéal 5 a chur i bhfeidhm ar feadh sé seachtaine. Creidtear go raibh imní ar chuid den Rialtas faoin mbail a d’fhágfadh srianta dá leithéid ar eacnamaíocht na tíre. 

Measadh go gcuirfí an tír uilig faoi shrianta Leibhéal 4 agus roinnt srianta breise curtha leo, ach de réir na dtuairiscí is déanaí is Leibhéal 5 atá á bplé ag na hairí rialtais tráthnóna. 

Faoi Leibhéal 5 bheadh cead ag tithe tábhairne, caiféanna agus bialanna fanacht oscailte más féidir leo seirbhís beir leat a chur ar fáil ach murab ionann agus Leibhéal 4, ní bheadh cead boird a chur ar fáil taobh amuigh do chúig dhuine dhéag. 

Bíodh sé ina Leibhéal 4 nó 5, ní bheidh cead ag daoine cuairt a thabhairt ar dhaoine eile ina dtithe ná ina ngairdín agus ní bheadh aon teacht le chéile sóisialta ceadaithe.

Faoi shrianta Leibhéal 5 ní cheadaítear aon imeacht sóisialta a eagrú laistigh ná lasmuigh.

Faoi leibhéal 5, dhúnfaí ionaid aclaíochta agus fóillíochta agus linnte snámha agus bheadh cosc ar thraenáil spóirt. Faoi Leibhéal 4 bheadh cead traenáil a dhéanamh lasmuigh ach gan aon teagmháil fhisiciúil idir imreoirí agus iad roinnte ina ngrúpaí 15.

Ní bheidh cead aon chluichí ná imeachtaí spóirt a imirt ach meastar go bhféadfadh go ndéanfar eisceacht i gcás na scothspórt, amhail CLG. 

Tharlódh dá réir go bhféadfaí tús a chur leis an comórtais iománaíochta agus pheile an tseachtain seo chugainn. 

Faoi leibhéal 4 agus 5, ní cheadaítear ag bainis ach seisear agus 25 ag sochraid.

Idir an dá linn, tá an tAire Tithíochta chun reachtaíocht a thabhairt isteach chun an cosc ar dhíshealbhú a thabhairt ar ais fad a bheidh srianta ar an róthaisteal i bhfeidhm. 

Údar buartha ag an Rialtas agus srianta á bplé acu an t-ardú a tháinig ar ghlaonna ó dhaoine a bhí ag fulaingt de bharr foréigean baile agus an laghdú a tháinig ar ghlaonna faoi pháistí a raibh imní faoina sábháilteacht le linn na chéad tréimhse dianghlasála. 

Fág freagra ar 'Bailchríoch á cur ag an Rialtas ar phlean srianta Leibhéal 5 a thabhairt isteach'