Ardú ar ráta an choróinvíris ar fud na gceantar Gaeltachta le seachtain anuas

Tháinig ardú idir a trí agus a cúig oiread ar ráta coicíse an ghalair i gceantair Ghaeltachta ar fud na tíre

Ardú ar ráta an choróinvíris ar fud na gceantar Gaeltachta le seachtain anuas

Tá méadú suntasach tagtha ar scaipeadh an Covid-19 i nach mór gach ceantar Gaeltachta le roinnt laethanta anuas, de réir na bhfigiúirí is déanaí.

Agus líon na gcásanna nua den choróinvíreas ardaithe go mór ar fud na tíre le roinnt seachtainí, léiríonn an t-eolas nua nár éalaigh na ceantair Ghaeltachta ó scaipeadh an ghalair.

Ba é Dún na nGall an contae Gaeltachta ab airde ó thaobh an ráta coicíse, cé gur contae na Mí atá ann de réir na bhfigiúirí is déanaí.

Idir an 29 Meán Fómhair agus an 12 Deireadh Fómhair, aimsíodh 39 cás nua den choróinvíreas i dtoghcheantar na nGleanntach in iarthuaisceart Dhún na nGall, mar a bhfuil formhór cheantair Ghaeltachta an chontae lonnaithe. Ráta coicíse 163.1 cás in aghaidh gach 100,000 duine sa cheantar a bhí ann le linn na tréimhse sin, ardú 41.9 ón tseachtain roimhe sin.

78 cás nua a deimhníodh i dtoghcheantar Bhaile Dhún na nGall agus an ráta coicíse anois ag 294.4, níos mó ná dhá uair níos airde ná mar a bhí sé an tseachtain roimhe.

Deimhníodh 20 cás breise i gceantar Bhaile na nGallóglach le linn na tréimhse seo agus ráta 145.2 ann.

I Leifear-Srath an Urláir a bhí an ráta is airde sa chontae i gcónaí agus é imithe suas go dtí 610.3 ach is i gcontae an Chabháin anois atá an toghcheantar is measa sa tír – 651.1 an ráta i mBaile Shéamais Dhuibh.

Tá an tríú ráta is airde sa tír i nGaillimh agus ráta coicíse 550.5 i gCathair na Gaillimhe Láir. Deimhníodh 147 cás nua ann idir an 29 Meán Fómhair agus an 12 Deireadh Fómhair. Ráta 71.2 a bhí sa toghcheantar i lár mhí Mheán Fómhair.

Siar ó chathair na Gaillimhe, tá ardú suntasach tagtha ar líon na gcásanna i gConamara Theas. Tá an ráta coicíse sa cheantar imithe ó 28.1 go dtí 112.5 agus 24 cás nua den Covid-19 deimhnithe ann idir an 29 Meán Fómhair agus an 12 Deireadh Fómhair.

D’fhan an ráta ag an leibhéal céanna – 46.5 – i gConamara Thuaidh don tríú seachtain as a chéile.

I gCiarraí, aimsíodh deich gcás nua i gCorca Dhuibhne idir an 29 Meán Fómhair agus an 12 Deireadh Fómhair agus ráta 70.5 cás sa cheantar le linn na tréimhse sin.

Tá cúrsaí níos measa i dtoghcheantar an Neidín, ina bhfuil Gaeltacht Uíbh Ráthaigh lonnaithe. Tá an ráta sa cheantar imithe ó 91.8 go dtí 191.5 agus 25 cás nua aimsithe ansin in aon seachtain amháin.

Tar éis gur thit an ráta i dtoghcheanrar Mhaigh Chromtha an tseachtain seo caite, tá sé imithe suas go mór anois ó 51.4 go dtí 103.1 agus deimhníodh 38 cás sa toghcheantar ina bhfuil Gaeltacht Mhúscraí idir an 29 Meán Fómhair agus an 12 Deireadh Fómhair.

Tá an scéal amhlaidh sa cheantar thart timpeall ar Ghaeltacht na nDéise agus an ráta i dtoghcheantar Dhún Gharbhán imithe ó 43.9 go dtí 107.3.

I nGaeltacht Mhaigh Eo, tháinig ardú eile ar líon na gcásanna i dtoghcheantar Bhéal an Mhuirthead agus ráta 134.9 ann anois. I dtoghcheantar Chathair na Mart, mar a bhfuil Tuar Mhic Éadaigh suite, ráta 38.1 atá i gceist.

I gcontae na Mí, ráta 89.8 atá i dtoghcheantar Bhaile Átha Troim, mar a bhfuil cuid de Ghaeltacht Ráth Chairn agus ráta 182.1 atá i dtoghcheantar Cheannanais, mar a bhfuil an chuid eile de Ghaeltacht Ráth Chairn agus Bhaile Ghib.

Fág freagra ar 'Ardú ar ráta an choróinvíris ar fud na gceantar Gaeltachta le seachtain anuas'