An Garda Síochána ag súil le 100 cainteoir Gaeilge a earcú

Cé go ndearna breis is 450 duine iarratas ar an sruth Gaeilge i gcomórtas earcaíochta an Gharda Síochána anuraidh níor éirigh ach le 24 acu teacht tríd an chéad bhabhta scrúduithe

An Garda Síochána ag súil le 100 cainteoir Gaeilge a earcú

Tá An Garda Síochána ag súil le 100 cainteoir Gaeilge a earcú mar chuid dá bhfeachtas nua earcaíochta.

Táthar ag súil go n-earcófar 1,000 garda nua i mbliana.

“Mar a rinneadh sna feachtais earcaíochta a bhí againn roimhe seo, fógrófar go foirmiúil Sruth Gaeilge,” a dúirt a dúirt urlabhraí de chuid An Garda Síochána.

“Cuirfear tuilleadh eolais ar fáil faoin sruth Gaeilge le linn an fheachtais earcaíochta.”

Faoin Sruth Gaeilge, cuireann An Garda Síochána 10% de na háiteanna ar leataobh d’iarrthóirí a bhfuil Gaeilge líofa acu.

Cé go ndearna breis is 450 duine iarratas ar an sruth Gaeilge i gcomórtas earcaíochta an Gharda Síochána anuraidh níor éirigh ach le 24 acu teacht tríd an chéad bhabhta scrúduithe.

Cé gur éirigh leis an 24 duine nua sa chéad bhabhta agallaimh anuraidh, bhí scrúduithe aclaíochta agus dochtúra le déanamh orthu, chomh maith le grinnfhiosrúchán, sula mbeidís in ann freastal ar Choláiste na nGardaí ar an Teampall Mór.

369 duine ar fad ar éirigh leo sa chomórtas earcaíochta a reáchtáladh anuraidh. Mar sin is 6.5% díobh a tháinig tríd an sruth Gaeilge.

Tá os cionn 200 ábhar Gardaí faoi oiliúint i gColáiste na nGardaí sa Teampall Mór faoi láthair, daoine a earcaíodh as feachtas earcaíochta na bliana seo caite.

Dúirt an tAire Dlí agus Cirt, Simon Harris go raibh sé riachtanach “go gcuirfí leis an éagsúlacht in An Garda Síochána agus go gcinnteofaí go n-aithneodh gach pobal iad i seirbhís póilíneachta na tíre”.

Dúirt Coimisinéir an Gharda Síochána Drew Harris gurb í an sprioc atá aige féin ón bhfeachtas seo go mbeadh ceithre bhaicle tosaitheoirí eile ábhar gardaí, agus thart 225 earcach i ngach grúpa, ag tabhairt faoin gColáiste sa Teampall Mór i rith 2023.

“Is mian linn go mbeadh daoine ó gach cineál cúlra agus pobal ina mbaill den Gharda Síochána agus tá sin de dhíth. Impím orthu lena dtoil iarratas a chur isteach. Sin é an t-aon bhealach a bhfaighimid an ionadaíocht sna Gardaí atá ag teastáil ó na pobail agus tá siad ina theideal.”

I bhfeachtas na bliana seo, díreofar chomh maith ar Éireannaigh atá ina gcónaí thar sáile, i dtíortha amhail an Ríocht Aontaithe, na Stáit Aontaithe, Ceanada, an Astráil agus an Nua-Shéalainn.

“Táimid ag iarraidh freisin daoine a chuaigh thar sáile a mhealladh ar ais abhaile agus dul sna Gardaí. Deis iontach atá anseo le leas a dhéanamh don tír inar fhás tú suas,” a dúirt Drew Harris.

Tá an feachtas seo bunaithe ar thuiscint na nGardaí atá i mbun dualgais faoi láthair agus tugann siad fíorshamplaí óna saol féin faoin gcaoi a ndéanann siad féin iarracht cuidiú le daoine agus le pobail.

Níor earcaíodh ach 55 Garda tríd an sruth Gaeilge idir 2013 agus 2019. Triúr a bhí i gceist in 2019, an uair dheireanach go raibh feachtas earcaíochta ann roimh fheachtas na bliana seo caite. Earcaíodh 3,000 Garda nua ar fad le linn na tréimhse 2013-2019.

Chuir an t-iarchoimisinéir teanga Rónán Ó Domhnaill tuarascáil faoi bhráid Thithe an Oireachtais maidir leis an sárú dlí atá á dhéanamh ag an nGarda Síochána maidir le heaspa Gardaí a bhfuil Gaeilge líofa acu a chur ar dualgas sa Ghaeltacht.

Fág freagra ar 'An Garda Síochána ag súil le 100 cainteoir Gaeilge a earcú'