An Breatimeacht ag spreagadh na siopadóireachta agus lár na cathrach i mBéal Feirste athoscailte don Nollaig

Tá an éiginnteacht faoin mBreatimeacht ag spreagadh caiteachais i mBéal Feirste ach an éiginnteacht féin an t-ábhar cainte ag siopadóirí

An Breatimeacht ag spreagadh na siopadóireachta agus lár na cathrach i mBéal Feirste athoscailte don Nollaig

Níl cuma ródheas air ach cuireadh na múrtha fáilte roimhe. Pasáiste nó tollán déanta as coimeádáin lasta a dtig le daoine siúl tríd ó shráid siopadóireachta amháin go dtí ceann eile. Nuair a osclaíodh é ar an Luan bhí daoine in ann a dhul ó Phlás Dhún na nGall go dtí an Ascaill Ríoga den chéad uair ó mhí Lúnasa.

Tine thubaisteach sa bhfoirgneamh liostaithe ina raibh siopa Primark (Penneys sa deisceart) ba chúis leis an mbac ar thrácht i lár na cathrach. Bhí baol ann go dtitfeadh a bhfuil fágtha den Bank Building sa mhullach ar shiúlóirí, busanna nó carranna. Dá bhrí sin bhí bac ar gach cineál tráchta, 14 de na siopaí eile máguaird dúnta agus titim ollmhór ar líon na ndaoine a bhí ag triall ar lár na cathrach. Chaill Translink an comhlacht bus os cionn £150,000 in achar gearr agus thit líon na gcustaiméirí 60%. Ní hamháin gur ghoill an cordún go mór ar na siopaí a mb’éigean dóibh dúnadh ach rinneadh dochar do na gnólachtaí a bhí ar oscailt freisin.

Tá plean ag Primark chun an foirgneamh stairiúil a atógáil- togra a thógfas achar fada ama i ngeall ar an drochbhail atá air. Thitfeadh an tóin as eacnamaíocht na cathrach da bhfágfaí an lár druidte an fhad sin.

Ba ghá seift dá bhrí sin. I gcomhar le Comhairle na Cathrach chinn an fhoireann atá i mbun atógála gurb é an tollán an freagra. Má thiteann smionagar nó brící beidh cosaint ag an bpobal mar gur ar dhíon na gcoimeádáin a thitfidh sé.

Bhí an suíomh ab fhearr sa chathair do shiopa ag Primark- ag cumar na dtrí phríomhshráid ina bhfuil na siopaí is mó, idir Plás Dhún na nGall agus an Ascaill Ríoga agus ag breathnú amach díreach ar Phlás an Chaisleáin. Ina theannta sin tá Sráid an Chaisleáin ar a chúl agus an-chuid siopaí beaga ann agus lána eile ag dul i dtreo an tábhairne is sine i mBéal Feirste, bialanna breátha agus séipéal Mhuire ina mbíonn an tAifreann Gaeilge gach Domhnach.

Bhunaigh Primark ciste cabhrach do na siopaí in aice leo agus tugadh airgead poiblí dóibh freisin ach gan gnó na Nollag sna trí seachtaine seo romhainn ní bheidís inmharthana. Osclaíodh an chuid is mó de na siopaí Dé Luain, a bhuíochas don tollán agus athosclófar Primark i bhfoirgneamh eile Dé Sathairn.

Díol suntais ab ea é ar an Luan agus daoine ag tabhairt aghaidh ar an tollán den chéad uair go raibh a bhformhór ag caint ar an éiginnteacht a bhaineann leis an mBreatimeacht. Ní hé go raibh siad ag déanamh iontais faoina raibh i ndán don bPríomh-Aire May i dTeach na Parlaiminte. An gcuirfí milleán uirthi faoin gcáipéis iomlán den chomhairle dlí maidir leis an margadh ón Aontas Eorpach a cheilt ar fheisirí nó an éireodh léi sa díospóireacht seachtaine tacaíocht a mhealladh as áit éigin nach dtig le héinne a shamhlú? Ní raibh sna ceisteanna sin ach mionphointí.

Ba í an éiginnteacht faoina mbeadh i ndán dóibh i ndiaidh an Bhreatimeachta an t-ábhar cainte. ‘Tá sé chomh maith againn an t-iarann a bhualadh fad agus is féidir linn. Drochsheans go mbeidh sé te an bhliain seo chugainn,’ a dúradh. É sin nó ‘gach seans nach mbeidh pingin agam an bhliain seo chugainn ach cén mhaith do na páistí mise a bheith ag spáráil anois agus á bhfágáil ar an ngannchuid ar fhaitíos go dtiocfaidh lá na coise tinne?’.

B’fhéidir gur aicme ar leith a bhí i gceist ach bhí máithreacha óga, fir mheánaosta agus daoine óga ina measc. Bhí sé soiléir nach raibh siad ag déanamh neamhshuim den mBreatimeacht ach mar sin féin ní raibh blas suime acu sa stádas bunreachtúil ná sa chúlstad.

Ní hamhlaidh an scéal ag an lucht gnó a chreideann go mbeidh buntáiste le baint acu as an gcúlstad, má fhaigheann siad é ach ní raibh éinne acu ag moladh breac nach raibh ar an bport. ‘Cá bhfios céard a dhéanfaidh na polaiteoirí?’  arsa a bhformhór.

Fág freagra ar 'An Breatimeacht ag spreagadh na siopadóireachta agus lár na cathrach i mBéal Feirste athoscailte don Nollaig'