An 21ú plean teanga ceadaithe ag Aire Stáit na Gaeltachta

Tá ceithre phlean teanga Gaeltachta eile á mbreithniú ag Roinn na Gaeltachta i láthair na huaire agus ceann eile le cur faoina bráid 

An 21ú plean teanga ceadaithe ag Aire Stáit na Gaeltachta

Té plean teanga do limistéar Oirthear Chathair na Gaillimhe faofa ag an Aire Stáit Jack Chambers – an 21ú plean teanga Gaeltachta atá ceadaithe go dtí seo.

Faoi Acht na Gaeltachta 2012, tá plean teanga le hullmhú do 26 ceantar Gaeltachta ar fad. Tá ceithre phlean teanga Gaeltachta eile á mbreithniú ag Roinn na Gaeltachta i láthair na huaire agus ceann amháin eile fós le cur faoi bhráid na Roinne.

Is í an eagraíocht An Bruach Thoir a chuirfidh an plean i bhfeidhm agus beidh liúntas bliantúil €100,000 ar fáil dóibh chun Oifigeach Pleanála Teanga a fhostú agus chun tacú le cur i bhfeidhm an phlean.

Agus an plean á cheadú inniu dúirt an tAire Stáit Jack Chambers gur céim mhór chun cinn a bhí ann don phleanáil teanga i nGaillimh.

“De thoradh ceadú phlean teanga Oirthear Chathair na Gaillimhe faoin bpróiseas pleanála teanga, cuirfear tús leis an bplean a chur i bhfeidhm gan rómhoill. Beifear in ann Oifigeach Pleanála Teanga a fhostú chun an plean a chur i bhfeidhm sa dúiche,” a dúirt sé. 

“Is céim mhór chun cinn é seo don limistéar agus don phróiseas pleanála teanga i nGaillimh. Táim cinnte de go mbainfidh pobal an limistéir leas as an infheistíocht shuntasach bhliantúil a chuirfear ar fáil as seo go ceann seacht mbliana chun cabhrú le feidhmiú rathúil an phlean. Tréaslaím le Coiste Pleanála Teanga an Bhruaigh Thoir as gach atá déanta acu go dáta chun an pointe seo a bhaint amach agus guím gach rath orthu le feidhmiú an phlean sa tréimhse atá rompu.”

Tá pleananna teanga fós le faomhadh i gcás cúig cinn de na Limistéir Pleanála Teanga Gaeltachta; An Ghaeltacht Láir i nDún na nGall; Cléire i gCorcaigh; Maigh Eo Thiar; Bearna agus Cnoc na Cathrach, agus Oileáin Árann i gcontae na Gaillimhe.

Tá 18 oifigeach pleanála teanga agus ceathrar oifigeach pleanála teanga cúnta fostaithe faoin gcóras go dtí seo.

Dhá Bhaile Seirbhíse Gaeltachta atá ceadaithe go dtí seo – An Daingean agus Leitir Ceanainn. Tá oifigeach pleanála teanga amháin fostaithe i Leitir Ceanainn.

Tá pleananna teanga Chathair na Gaillimhe agus An Chlocháin Liath, á scrúdú ag an Roinn faoi láthair agus tá ullmhú pleananna teanga ar bun i gcúig cinn de bhailte eile faoi láthair – Caisleán an Bharraigh, Cathair Saidhbhín, Corcaigh, Dún Garbháin agus Trá Lí

Tá trí Líonra Gaeilge ceadaithe go nuige seo faoin bpróiseas – Inis, Baile Loch Riach agus Cluain Dolcáin.

Fág freagra ar 'An 21ú plean teanga ceadaithe ag Aire Stáit na Gaeltachta'