Advertise With Us

Email: ads@tuairisc.ie

Phone: 091 869617

Tuairisc.ie is an innovative, dynamic and creative online platform providing high-quality news, analysis and entertainment in the Irish language.

We offer reasonably priced advertising that helps you bring your distinct message to specific target audiences and to a wide range of readers at home and abroad.

By advertising in Irish on Tuairisc.ie you can give your website a distinct Irish identity.

We offer a wide choice of advertising placements to suit your needs and your advertising will be customised to maximise its impact on a variety of platforms, including smart phones and tablets.

We also offer multi-media adverts using infographics, animation, sound and vision.
Using qualified translators, we provide a translation service to Irish for our advertisers.

If you wish to advertise with Tuairisc.ie or require any other information, please contact Breandán Ó hEaghra at ads@tuairisc.ie or call 091 869617.

 


Déan do chuid fógraíochta linn

Ríomhphost: ads@tuairisc.ie

Fón: 091 869617

Ar phraghas réasúnta, cuireann Tuairisc.ie fógraíocht ar fáil a chabhróidh leat do theachtaireacht shainiúil a chur in iúl do phobal ar leith agus do phobal leathan léitheoirí sa bhaile agus i gcéin.

Ach fógra a dhéanamh i nGaeilge ar Tuairisc.ie, is féidir leat craiceann suaithinseach Gaelach a chur ar do shuíomh gréasáin.

Cuireann Tuairisc.ie rogha fhairsing de mheáin fógraíochta ar fáil ar an suíomh le cinntiú go mbainfidh tú amach an spriocphobal a bhfuil tú ag díriú orthu.

Beidh teacht ar do chuid fógraíochta trí iliomad gaireas agus gléasanna, ina measc an fón póca agus an táibléad.

Cuireann Tuairisc.ie fógraí físe agus fuaime ar fáil chomh maith.

Tá fáilte mhór romhaibh teagmháil a dhéanamh linn.