Ábhar ‘ar fud na meán’ agus ar ardchaighdeán – ‘an rud is lú atá tuillte ag ár dteanga náisiúnta’

Tugadh eolas nua ag cruinniú de Choiste Oireachtais na Gaeilge faoin leagan amach a bheidh ar an athbhreithniú cuimsitheach ar an nGaeilge sna meáin atá le déanamh ag Coimisiún na Meán i mbliana

Ábhar ‘ar fud na meán’ agus ar ardchaighdeán – ‘an rud is lú atá tuillte ag ár dteanga náisiúnta’

Is é “an rud is lú atá tuillte ag ár dteanga náisiúnta” go mbeadh sí le cloisteáil ar fud na meán agus go mbeadh an caighdeán céanna ag baint le hábhar inti is a bheadh in aon teanga eile.

B’in cuid dá raibh le rá ag ionadaithe Choimisiún na Meán a bhí os comhair Choiste Oireachtais na Gaeilge tráthnóna inné chun cás na teanga sna meáin a phlé.

Tugadh eolas nua ag an gcruinniú faoin leagan amach a bheidh ar an athbhreithniú cuimsitheach ar an nGaeilge sna meáin atá le déanamh ag an rialálaí nua i mbliana.

Dúirt Coimisinéir Forbartha na Meán Rónán Ó Domhnaill gurb é an chéad chéim a bheadh san athbhreithniú ná pobalbhreith chun tuairimí daoine sa Ghaeltacht agus sa chuid eile den tír a fháil faoi “éifeachtacht agus ábharthacht na meán Gaeilge”.

Ina dhiaidh sin déanfar anailís ar ábhar Gaeilge sna meáin ó thaobh “cáilíocht teanga agus léiriú cultúrtha”.

Déanfar anailís ar leith ar na meáin Ghaeilge le scrúdú a dhéanamh ar an gcaoi a gcuireann siad gnéithe de shaol

na hÉireann i láthair an phobail. Déanfar scagadh ar an soláthar sna meáin Ghaeilge ó thaobh an chultúir, na polaitíochta, cúrsaí eacnamaíochta agus ceisteanna sóisialta.

Féachfaidh an t-athbhreithniú chomh maith ar líon na n-imeachtaí spóirt a ndéantar craoladh i nGaeilge orthu a mhéadú agus ar ardú a dhéanamh ar an 25% de mhaoiniú na scéime Fuaim & Fís a chuirtear ar leataobh do cláir Ghaeilge agus dhátheangacha

Dúirt Rónán Ó Domhnaill, Coimisinéir Forbartha na Meán, gurb í an phríomhsprioc leis an athbhreithniú ná measúnú a dhéanamh ar na meáin Ghaeilge agus sraith moltaí a dhéanamh chun cur leis an “caighdeán agus éagsúlacht” iontu.

“Mar eagraíocht táimid meáite a chinntiú go bhfuil an Ghaeilge le cloisteáil agus le feiceáil ar fud ár meán cumarsáide go léir, agus go bhfuil an t-ábhar agus na luachanna a léirítear ar an gcaighdeán céanna leis an ábhar in aon teanga eile, nó go deimhin ar chaighdeán níos airde. Sin is lú atá tuillte ag ár dteanga náisiúnta,” a dúirt sé.

Fág freagra ar 'Ábhar ‘ar fud na meán’ agus ar ardchaighdeán – ‘an rud is lú atá tuillte ag ár dteanga náisiúnta’'