Abair paidir ar son na gcréatúr thall sa Bhreatain (agus ar ár son féin)

Teorainn chrua nó síneadh ama – ní léir aon fhíor-rogha eile maidir leis an mBreatimeacht 

Abair paidir ar son na gcréatúr thall sa Bhreatain (agus ar ár son féin)

Dhá bhliain tar éis reifreann an Bhreatimeachta, is soiléire ná riamh nach bhfuil sé ar chumas rialtas na Breataine tairiscint réasúnta a chur faoi bhráid an AE.

Níl droim láimhe tugtha ag Michel Barnier le páipéar bán a d’fhoilsigh rialtas Theresa May coicís ó shin. D’fháiltigh sé roimhe mar chéim chun tosaigh a d’fhéadfaí a phlé, mar a rinne an Tánaiste Simon Coveney i Londain inné.

Dála an scéil, nach bocht an scéal é go bhfuil rialtas na Breataine chomh mór faoi sháil an DUP nach in éineacht a labhair airí na Breataine agus na hÉireann a d’fhreastail ar an gcruinniú idir-rialtasach leis an bpreas ina dhiaidh. Socraíodh freisin nach dtabharfaí cead isteach do chriúnna teilifíse ag tús an chruinnithe, mar a dhéantar de ghnáth.

Ba dhóigh leat ar na srianta a chuir rialtas May ar reáchtáil an chruinnithe gur chruinniú náireach rúnda a bhí ann agus na hairí ag bualadh le daoine nach raibh meas ag mórán orthu. Sampla eile den dochar atá á dhéanamh i gcónaí don chaidreamh Angla-Éireannach ag tionchar an DUP in Westminster.

Ach fillimis ar an mBreatimeacht, agus ar leamhfháilte an AE agus an rialtais roimh pháipéar bán na Breataine.  Ar ndóigh, cuidíonn sonraí a chuireann dream atá páirteach in idirbheartaíocht ar bith leis an bplé a theastaíonn sula n-aimsítear comhréiteach.

Ach ní hionann eisiúint sonraí agus mianach comhréitigh, go háirithe má tá an rialtas a d’eisigh iad ag lorg buntáistí a ghabhann le ballraíocht in eagraíocht a bhfuil siad tar éis éirí aisti.

Tá sé ráite ag airí éagsúla i Londain le deich lá anuas nach féidir leo níos mó a ghéilleadh. Dúirt an Rúnaí Gnóthaí Eachtracha nua, Jeremy Hunt, mura n-athródh an tAontas Eorpach a sheasamh sna cainteanna go raibh contúirt mhór ann go bhfágfadh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach gan margadh ar bith a dhéanamh.

Thug airí eile de chuid na Breataine le fios an tseachtain seo go raibh stoc-charnadh á phleanáil acu chun bia, drugaí agus cógais leighis a stóráil ar fhaitíos nach dtiocfaí ar mhargadh roimh lá an Bhreatimeachta (29 Márta 2019).

Ní foláir aird a thabhairt ar chaint mar seo. Má tá rialtas na Breataine toilteanach a rá lena muintir féin go mb’fhéidir go mbeidh anás agus anachain rompu sula fada, cá bhfios cén dochar a d’fhéadfaidís a dhéanamh sa tír seo?

Bhí súil ag ár bhformhór go mbeadh ciall i réim sa Bhreatain faoi dheireadh, agus go bhféadfaí teacht ar mhargadh réasúnta le daoine réasúnta i Londain. Faraor, cé go bhfuil Michel Barnier, Simon Coveney agus ionadaithe Eorpacha eile ag labhairt go béasach faoin Ríocht Aontaithe i gcónaí, ní féidir leo neamhaird a dhéanamh de ‘thástáil na lachan’.

Más léir dúinn neamhthoil chun réitigh sa chuid is mó de ráitis rialtas na Breataine, b’fhéidir gur chóir glacadh leis gur neamhthoil chun réitigh atá i réim sa Bhreatain. B’fhéidir gur Breatimeacht docht seachas comhréiteach a theastaíonn uathu dáiríre?

Más amhlaidh atá, ainneoin an tsocraithe a rinne Theresa May leis an Aontas Eorpach i mí na Nollag, ní dhéanfar comhréiteach faoi Thuaisceart Éireann sula bhfágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach.

Más amhlaidh a bheidh, cuirfidh an tAontas Eorpach iachall ar an rialtas teorainn an AE a chosaint ar bhealaí éagsúla, idir chrua agus bhog, ó lá an Bhreatimeachta.

Más amhlaidh an scéal, níl ach rogha amháin fágtha le géarchéim an Bhreatimeachta atá ag bagairt ar an oileán seo a sheachaint, ar feadh tamaill, ar aon nós.

Dúirt Simon Coveney i Londain inné go mbeadh an rialtas lántoilteanach tacú le hiarratas ón mBreatain go gcuirfí moill ar fheidhmiú an Bhreatimeachta. Is é sin, a dúirt sé, dá mbeadh síneadh ama “riachtanach chun teacht ar chomhréiteach ciallmhar”. 

Céard is féidir le daoine ciallmhara atá i mbun idirbheartaíochta a dhéanamh go dtí go léirítear ciall ar an taobh eile den bhord?

Fíorbheagán, faraor.

Más duine thú a bhíonn ag guí, cuimhnigh ar na créatúir gan chiall taobh thall de Mhuir Éireann. Abair paidir ar a son (agus ar ár son féin).

Fág freagra ar 'Abair paidir ar son na gcréatúr thall sa Bhreatain (agus ar ár son féin)'

  • Eoin Ó Murchú

    B’fhéidir, ach is ó dhearcadh dhíograiseóir Eorpaigh atá Cathal ag scríobh. Creideann móramh na vótóiri i Sasana go bhfuil sé ciallmhar n héilithe sin a dhéanamh. Agus, tá Seehofer na Gearmáine ag rá go raibh an tAE ró-dhian sna cainteanna is tá iar oifigeach de chuid an IMF ag fógairt gurb é plean Chequers an plean is ciallmhaire don Eoraip is don Bhreatain féin ag an bpointe seo. Cá bhfágann na cora seo muide in Éirinn a chuir ár gcártai ar fad ar an Eoraip?

  • Córa de Paor

    Beidh mé ag guí…