75% d’fholúntais Ghaeilge san AE fágtha gan líonadh

Meastar go dtiocfaidh méadú 40% ar an méid oibre aistriúcháin go Gaeilge a bheidh le déanamh san AE in 2022