Údar mór díomá don Chonradh nár ceapadh Aire Gaeltachta le Gaeilge

Bhí sé i measc na n-éileamh réamhthoghcháin ag Conradh na Gaeilge go gceapfaí Aire sinsearach le Gaeilge a mbeadh gnóthaí Gaeilge agus Gaeltachta mar phríomhchúram air. Is í Heather Humphreys, Teachta Dála de chuid Fhine Gael do chontae an Chabháin, a ceapadh ina hAire Forbartha Réigiúnaí, Gnóthaí Tuaithe, Ealaíon agus Gaeltachta tráthnóna

23/3/2016. 1916 Celebrations Centenary
Heather Humphreys, an tAire Forbartha Réigiúnaí, Gnóthaí Tuaithe, Ealaíon agus Gaeltachta. Pictiúr tosaigh: Twitter/merrionstreet

Is údar díomá do Chonradh na Gaeilge gur cheap an Taoiseach Enda Kenny Aire sinsearach don Ghaeltacht nach bhfuil Gaeilge aici. Is í Heather Humphreys, Teachta Dála de chuid Fhine Gael do chontae an Chabháin, a ceapadh ina hAire Forbartha Réigiúnaí, Gnóthaí Tuaithe, Ealaíon agus Gaeltachta tráthnóna.

Bhí sé i measc na n-éileamh réamhthoghcháin ag Conradh na Gaeilge go gceapfaí Aire sinsearach le Gaeilge a mbeadh gnóthaí Gaeilge agus Gaeltachta mar phríomhchúram air. Bhain go leor conspóide le cinneadh Enda Kenny Aire sinsearach agus Aire Stáit nach raibh Gaeilge ag ceachtar acu a cheapadh sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, mar a bhíodh, i mí Iúil 2014.  Is cinnte gur údar díomá a bheidh i gcinneadh an lae inniu do go leor eagraíochtaí teanga agus Gaeltachta.

“Tá sé díomách nár éist an Taoiseach leis an éileamh a d’aontaigh 80 eagraíocht teanga, go mbeadh Aire sinsearach le Gaeilge againn le dul i ngleic le cruachás na Gaeltachta agus na Gaeilge.

“Tá sé feicthe againn nach mbíonn a dhóthain cumhachta ag Aire Stáit. Tá sé an-díomách nach bhfuil Aire sinsearach againn arís, agus gach cosúlacht ar an scéal gur Aire Stáit a bheidh againn. Táimid ag súil anois go mbeidh Gaeilge ag an duine a cheapfar sa ról sin agus go mbeidh sé báúil don teanga agus tuiscint aige ar an nGaeltacht,” a dúirt Julian de Spáinn le Tuairisc.ie.

Dúirt sé freisin go mbeidh Conradh na Gaeilge ag lorg cruinniú leis an Aire nua Oideachais Richard Bruton le cúrsaí Gaeilge sa chóras oideachais a phlé.

“Ní rabhamar riamh ag plé le Richard Bruton faoi chúrsaí oideachais, mar sin níl a fhios againn cén dearcadh atá aige i leith an oideachais Ghaeltachta, ceist an Ghaeloideachais agus i leith mhúineadh na Gaeilge sna scoileanna Béarla.

“Beimid ag lorg cruinniú leis an Aire nua agus lena fhoireann leis na ceisteanna sin a phlé agus na moltaí atá ag an gConradh maidir leis an dara hábhar Gaeilge sa chóras meánscolaíochta, oiliúint na múinteoirí óga agus múineadh na Gaeilge trí chéile a phlé,” a dúirt de Spáinn.

“Tá sé díomách nár éist an Taoiseach le héilimh Chonradh na Gaeilge go mbeadh Aire sinsearach le Gaeilge a mbeadh freagracht na Gaeilge agus na Gaeltachta air,” a dúirt Julian de Spáinn le Tuairisc.ie.

Screen Shot 2016-05-06 at 19.51.23