Teachtaireacht sheachtainiúil an Taoisigh i nGaeilge amháin

Gheall an Taoiseach Leo Vardakar go mbainfeadh sé úsáid as an nGaeilge agus tá beart de réir a bhriathair déanta inniu aige ina theachtaireacht sheachtainiúil faoi obair an Rialtais

Teachtaireacht sheachtainiúil an Taoisigh i nGaeilge amháin

I nGaeilge, le fotheidil Bhéarla, atá an teachtaireacht sheachtainiúil is déanaí ón Taoiseach Leo Vardakar. Tá na físeáin sheachtainiúla seo á fhoilsiú ag an Taoiseach ó ceapadh é agus déanann sé cur síos iontu ar obair an Rialtais.

Sara ceapadh é ina cheannaire ar Fhine Gael, dúirt Varadkar go n-úsáidfeadh sé an Ghaeilge gach lá ina chuid oibre mar Thaoiseach agus go dtabharfadh sé faoi líon na gcainteoirí Gaeilge sa tír a mhéadú.

Dúirt sé go mbeadh polasaí “réamhghníomhach” aige maidir le bunú Gaelscoileanna agus Gaelcholáistí chun freastal ar an “méadú leanúnach” ar an éileamh ar an oideachas lán-Ghaeilge. Dúirt sé chomh maith gur cheart go mbeadh an rogha ag cách freastal ar naíonra, Gaelscoil agus Gaelcholáiste.

Leag sé béim mhór ar an nGaeilge ina chéad óráid tar éis do Dháil Éireann vótáil ar son a ainmniúcháin mar Thaoiseach.

Dúirt sé go mba mhaith leis gur mhaith leis níos mó “gnó” agus “díospóireachtaí” a dhéanamh as Gaeilge lena chomhghleacaithe sa Dáil  agus dúirt sé go raibh súil aige go spreagfadh a chuid iarrachtaí féin “níos mó daoine” le Gaeilge a labhairt.

Ní raibh sé chomh líofa sa Ghaeilge agus ba mhaith leis go fóill, a dúirt sé, ach mhaígh sé go raibh iarracht mhór á déanamh aige an teanga a fhoghlaim.

Dúirt sé  le Tuairisc.ie tamall ó shin go raibh sé an-sásta leis an dul chun cinn a rinne sé le linn an chúrsa Gaeilge a chríochnaigh sé le déanaí agus go bhfuil sé i gceist aige cúrsa eile a dhéanamh.