‘Tá Gaeilge ghlan, cheart de dhíth orainn’ – cumann nuabhunaithe i mBaile Átha Cliath le dul i ngleic le ‘truailliú na Gaeilge’

Creideann an cumann go bhfuil an Ghaeilge á plúchadh ag an mBéarlachas agus nach mbeidh fágtha sa teanga ach ‘iarlais’ mura dtéitear i ngleic leis láithreach

‘Tá Gaeilge ghlan, cheart de dhíth orainn’ – cumann nuabhunaithe i mBaile Átha Cliath le dul i ngleic le ‘truailliú na Gaeilge’

Cuireadh eagraíocht nua ar bun le deireanas i mBaile Átha Cliath a fhéachfaidh le “cosc a chur ar thruailliú na Gaeilge”. ‘Gaeilge Ghlan Cheart’ an t-ainm atá baiste ag lucht a bhunaithe ar an gcumann nua, a mhaíonn go bhfuil “an iomarca den Bhéarlachas” ag déanamh dochair don Ghaeilge.

Creideann an cumann nach mbeidh sa Ghaeilge ach “iarlais” má ligtear don “truailliú” dul ar aghaidh gan “gníomh éigin” a dhéanamh le dul i ngleic leis.

“Tá feachtas ar siúl againn deireadh a chur leis na drochnósanna seo, agus an Ghaeilge a ghlanadh suas, agus Gaeilge cheart, iomlán shaibhir a chur chun cinn sa todhchaí, do na glúine amach romhainn,” a dúirt urlabhraí de chuid an chumainn.

Reáchtáladh an chéad chruinniú níos túisce an mhí seo agus tá an dara cruinniú beartaithe don tseachtain seo chugainn.

Is é Ben Mac Lochlainn a chuir an cumann ar bun tamall de sheachtainí ó shin agus maíonn sé go mbraitear tionchar an Bhéarlachais “lá i ndiaidh lae” ar an nGaeilge labhartha agus scríofa.

“Tá muid go láidir i gcoinne an Bhéarlachais, agus tá muid ar son chaomhnú ár dteanga álainn. Ní foláir dúinn stop a chur le Béarlú na Gaeilge. Feictear an claonadh seo mórthimpeall ort lá i ndiaidh lae, agus tú ag éisteacht agus ag léamh na Gaeilge. Tá Gaeilge ghlan, cheart de dhíth orainn, agus molaim do gach duine tacú linn, agus ár dteanga shaibhir, ársa a chosaint agus na drochnósanna nua seo a dhíbirt,” a dúirt sé.