‘Spreagann figiúirí Dhaonáirimh 2016 ceisteanna faoi pholasaí teanga an stáit’ – an Dr John Walsh

'Údar imní' iad na figiúirí daonáirimh faoi labhairt na Gaeilge a foilsíodh ar maidin agus spreagann siad ceisteanna faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge go háirithe, a deir sochtheangeolaí aitheanta

‘Spreagann figiúirí Dhaonáirimh 2016 ceisteanna faoi pholasaí teanga an stáit’ – an Dr John Walsh

Deir an sochtheangeolaí aitheanta an Dr John Walsh ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, gur “údar imní” na figiúirí daonáirimh faoi labhairt na Gaeilge a foilsíodh ar maidin

Dar leis an Dr Walsh atá ina léachtóir sinsearach Gaeilge i Scoil na dTeangacha, na Litríochtaí agus na gCultúr in OÉG, go bhfuil ceisteanna le cur mar gheall ar pholasaí teanga an Stáit i bhfianaise an laghdaithe atá tagtha ar lion na gcainteoirí Gaeilge sa Ghaeltacht agus lasmuigh di.

“Is údar imní iad na torthaí seo ó Dhaonáireamh 2016 toisc go léiríonn siad titim de shaghas éigin, agus titim shuntasach uaireanta, sna céatadáin thábhachtacha go léir: cainteoirí laethúla lasmuigh den chóras oideachais, cumas sa Ghaeilge sa Ghaeltacht agus minicíocht úsáide na Gaeilge sa Ghaeltacht.

“Tá an titim mhór san úsáid laethúil lasmuigh den chóras oideachais sa Ghaeltacht an-suntasach ar fad. Lasmuigh den Ghaeltacht níor tharla ach titim an-bheag – beagán níos mó ná 1% – i líon na gcainteoirí laethúla lasmuigh den chóras oideachais, rud a léiríonn go bhfuil breis seasmhachta faoi labhairt na Gaeilge sa tír trí chéile ná mar atá sa Ghaeltacht.”

Dúirt an Dr Walsh le Tuairisc.ie go “spreagann” torthaí an lae inniu ceisteanna faoi pholasaí teanga an Stáit agus faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge go háirithe.

“Spreagann na staitisticí seo ceisteanna faoi pholasaí teanga an stáit, go háirithe faoi chur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain, a leag síos spriocanna míréadúla nach raibh aon bhunús teangeolaíoch leo.

“Chomh maith leis sin, ní léir go raibh tionchar dhearfach go dtí seo ag an bpróiseas pleanála teanga sa Ghaeltacht ná sna háiteanna scaipthe eile inar bunaíodh Líonraí Gaeilge,” a dúirt an sochtheangeolaí.

Léiríonn figiúirí Dhaonáireamh 2016, Stát a d’fhoilsigh an Príomh-Oifig Staidrimh ar maidin, gur tháinig laghdú ar líon na ndaoine a dúirt go raibh labhairt na Gaeilge acu ó 2011. Thug 1,761,420 duine le fios sa Daonáireamh go raibh Gaeilge de chineál éigin acu. Is laghdú 0.7% é sin ar an 1,774,437 duine a thug le fios go raibh Gaeilge acu sa Daonáireamh a rinneadh in 2011.

laghdú suntasach tagtha ar líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais sa Ghaeltacht, de réir fhigiúirí Dhaonáireamh 2016, a foilsíodh ar maidin.

Le linn na tréimhse sin, thit líon na gcainteoirí laethúla sa Ghaeltacht ó 23,175 go dtí 20,586, laghdú 2,589 duine.

Laghdú 11% a bhí i gceist i gceantair Ghaeltachta idir 2011-2016.


Tábla le Tuairisc.ie. Bunaithe ar fhigiuírí Dhaonáirimh 2016 agus 2011