‘Nollaig Shona’ do mhuintir na hÓmaí agus Inis Ceithleann i mbliana agus comharthaí Gaeilge le crochadh ag an gComhairle

Rún rite ag Comhairle Ceantair Fhear Manach agus na hÓmaí go gcrochfaí na focail ‘Nollaig Shona Duit’ nuair a bheidh maisiúcháin na Nollag á gcur suas ar an dá bhaile

‘Nollaig Shona’ do mhuintir na hÓmaí agus Inis Ceithleann i mbliana agus comharthaí Gaeilge le crochadh ag an gComhairle

Beidh beannachtaí Gaeilge le feiceáil ar an Ómaigh agus in Inis Ceithleann faoi Nollaig i mbliana agus rún rite ag Comhairle Ceantair Fhear Manach agus na hÓmaí go gcrochfaí na focail ‘Nollaig Shona Duit’ nuair a bheidh maisiúcháin na Nollag á gcur suas ar an dá bhaile.

Rinne Pobal ar a’n Iúl, craobh Chonradh na Gaeilge san Ómaigh, iarracht a chinntiú go mbeadh na comharthaí Gaeilge ann anuraidh ach dúradh leo go raibh a n-iarratas rómhall. D’éirigh leo i mbliana, áfach, dul i bhfeidhm ar chomhairleoirí i lár-Ulaidh.

Ba chomhairleoir de chuid Shinn Féin, Barry McNally, a chuir an rún os comhair na Comhairle agus glacadh leis agus níor chuir aon chomhairleoir eile ina choinne.

“Bhí muid ag caint leis na comhairleoirí nuair a fógraíodh an plean Gaeilge, agus luaigh muid le Barry McNally arís é nuair a chonaic muid ar an tsráid é ina dhiaidh sin ach níor chuala muid rud ar bith faoi dtaobh de ar feadh tamaill.

“Thacaigh achan duine leis thart faoi mhí ó shin, ach bhí orthu dul tríd an bpróiseas agus meastacháin agus araile a fháil. Bhíothas ag iarraidh an costas agus an dearadh a fheiceáil, ach tháinig siad sin agus glacadh leis an tseachtain seo caite,” a dúirt Sinéad Ní Mhearnóg, cathaoirleach Phobal ar a’n Iúl le Tuairisc.ie

Dúirt Ní Mhearnóg go raibh “iontas an domhain” ar an gcraobh nuair a glacadh leis an rún gan aon chur ina choinne agus gur “céim mhór chun cinn” a bhí ann do phobal na Gaeilge sa cheantar.

“Níor shíl muid go dtacódh gach duine leis. Fiú nuair a bhí an polasaí Gaeilge á phlé sa Chomhairle, níor ghlac gach polaiteoir leis ach tá muid chomh sásta sin go mbeidh na comharthaí Nollag ann i mbliana, is rud iontach dearfach é.

“Feicimidne an Ghaeilig gach lá agus bíonn muid ag plé le rudaí i nGaeilge gach lá ach do ghnáthmhuintir an cheantair nach bhfeiceann chomh minic sin í, feicfidh siadsan gach uile lá í ar feadh sé seachtaine roimh an Nollaig i mbliana. Tá sé sin an-tábhachtach,” a dúirt sí.

Tá comharthaí Gaeilge Nollag ar an gCarraig Mhór, i nDún Geanainn agus i mBéal Feirste cheana féin.

Lasfar na soilse Nollag san Ómaigh ag a 6 a chlog tráthnóna an 24 Samhain i mbliana. Beidh an Chomhairle ag lorg tabhartais dheonacha ó ghnólachtaí na háite le costais na maisiúchán uile a chlúdach.