No Béarla! Fotheidil roghnacha ag TG4 den chéad uair riamh

Tá deireadh á chur le fotheidil dhóghreanta Bhéarla ar ‘Ros na Rún’ agus beidh rogha ag lucht féachana an tsobalchláir na fotheidil Bhéarla a chur ar siúl nó a fhágáil múchta

No Béarla! Fotheidil roghnacha ag TG4 den chéad uair riamh

Beidh rogha ag lucht féachana an tsobalcháir Ros na Rún breathnú ar an gclár gan aon fhotheidil Bhéarla ó thús an tséasúir nua, a thosóidh arís amárach ar TG4.

Ní bheidh na fotheidil ghreanta Bhéarla, a bhíonn ar nach mór gach uile chlár Gaeilge a chraoltar ar TG4, le feiceáil ar an scáileáin nuair a chraolfar an sobalchlár Dé Máirt agus Déardaoin. Cé go mbíonn fotheidil roghnacha ar chláir áirithe ar líne ag TG4 seo an chéad uair i stair an stáisiúin go bhfuil na fotheidil Bhéarla mar ‘rogha’ ar chraoladh teilifíse.

Beidh na fotheidil ann Dé Domhnaigh ar Ollchlár Ros na Rún, athchraoladh an dá chlár a chraoltar i rith na seachtaine.

Beidh lucht féachana gan Ghaeilge in ann breathnú ar na fotheidil amárach agus Déardaoin más maith leo é sin a dhéanamh freisin.

Dúirt urlabhraí de chuid TG4 gur “ghoill sé ar dhaoine a bhfuil Gaeilge líofa acu” nárbh fhéidir leo “an pictiúr iomlán teilifíse a fheiceáil” mar gheall ar na fotheidil, ach gur chinntigh an socrú a bhí ann go dtí seo gur freastalaíodh ar an “uile dhuine” sa lucht féachana.

Dúirt Pádhraic Ó Ciardha,  Leascheannasaí an stáisiúin Gaeilge, gur “céim shuntasach chun tosaigh” é seo agus go sásóidh sé “mianta agus riachtanais gach cuid den lucht féachana”.

“Tá mar aidhm ag gach craoltóir poiblí friotháil go cóir cothrom ar gach cuid den lucht féachana agus seo réiteach stuama simplí ar dhúshlán suntasach a bhí ag goilliúint orainn le fada.

“D’éirigh linn an rogha seo a bhunú ar líne anuraidh ach seo anois é á fheidhmiú againn ar an gcraoladh teilifíse chomh maith.  Is breá linn go mbeidh ar chumas gach éinne sa lucht féachana teilifíse an leagan fotheideal de Ros na Rún is ansa leis a fheiceáil feasta,” a dúirt sé.

Is ceist achrannach í ceist na bhfotheideal ar TG4 ó bunaíodh an stáisiúin os cionn 20 bliain ó shin agus is minic croíphobal an stáisiúin ag gearán faoin bpolasaí fotheidil Bhéarla dóghreanta a chur ar chláir Ghaeilge a chraoltar ar TG4.