Mír Mearaí 6 – Máire agus Seán

Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht

MM

Tá Máire agus Micheál ag siúl amach le chéile. Ar chúis éigin tá Síle crosta le Micheál.

1) Tá an comhrá a bhí eatarthu scríofa thíos ach tá caint le duine acu fágtha folamh. Ag obair leis an duine in aice leat déan iarracht caint le Micheál a chumadh. Nuair atá sé déanta agaibh déan an comhrá a aithris os ard.

Síle: Tá’s agam céard a rinne tú?

Micheál:

Síle: Tá a fhios agat go maith céard faoi atá mé ag caint.

Micheál:

Síle: Chonaic Máire sibh.

Micheál:

Síle: Ní fhaca an ea? Bhuel chonaic sí an bheirt agaibh sa bhaile mór ag an deireadh seachtaine.

Micheál:

Síle: Ná bí ag insint bréag.

Micheál:

Síle: Bhuel chonaic Máire tú féin agus Beití ag teacht amach as an bpictiúrlann. Chomh maith leis sin chonaic sí sibh ag pógadh a chéile.

Micheál:

Síle: Ní raibh tú mar bhí mise le hEoin sa chaife.

Micheál:

Síle: Nach cuma.

2) Tá comhrá samplach thíos. An féidir leat na bearnaí a líonadh. Nuair atá sé déanta déan é a aithris os ard leis an duine in aice leat.

3) Ag obair leis an duine in aice leat déan iarracht bhur gcomhrá féin a scríobh. Bain úsáid as cuid de na focail sa chomhrá samplach. Déan nathanna eile a chuardach ar www.teanglann.ie agus www.focloir.ie

1) Nuair atá sé déanta déan é a aithris os ard.

2) Déan é aithris do bheirt eile agus éist leis an gcomhrá bhí acu siúd.