Meascán Mearaí 04 – Rólghlacadh

Meascán Mearaí 04 – Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht

Meascán Mearaí 04 – Rólghlacadh

1) Ag obair le do pháirtí lig ort gur sibh an bheirt atá sa phictiúr seo. Scríobh cúpla pointe faoi na ceisteanna thíos. Úsáid bhur shamhlaíocht!

  1. Cén chaoi a mothaíonn an fear ar dheis agus an fear ar chlé?
  2. Cén chuma atá orthu?
  3. Céard faoi atá siad ag caint?
  4. Céard a tharla roimhe seo?
  5. Céard a tharla ina dhiaidh seo?

2) Bog ar aghaidh chuig duine éigin eile agus déan an méid atá scríofa agaibh a phlé.

3) Cúpla nóiméad i ndiaidh na heachtra seo buaileann an fear ar dheis lena chara. Scríobh an comhrá a bheadh eatarthu.
Noda/Feidhmeanna Teanga:

 1. Déan cur síos ar an méid a bhí sa chéad chomhrá?
 2. Cuir mothúcháin cosúil le himní agus fearg in iúl.
 3. Bíodh cur síos ar argóint.
 4. Bíodh rabhadh/foláireamh i gceist.
 5. Cuir tuairimí in iúl

4) Bog ar aghaidh go dtí duine eile agus déan do chomhrá, agus a c(h)omhrá siúd, a aithris.