Meascán Mearaí 04 – Cé a rinne é?

FOGHLAIMEOIRÍ: Is bleachtairí tú féin agus do leathbhádóir… níl le déanamh agaibh ach a fháil amach cé a rinne é!

Cartoon baddies FP

An Scéal

Is bleachtairí tú féin agus do leathbhádóir agus tá oraibh fiosraithe agus iniúchadh a dhéanamh ar choireanna. Thíos tá roinnt eolais faoi gcás atá idir lámha agaibh i láthair na huaire. Níl an t-eolas seo ag an bpobal.  Ar dtús tá cur síos ar an gcoir agus na fíricí eile a bhaineann leis an gcás. Ina dhiaidh sin tá eolas/cuntas ó thriúr go bhfuil sibh in amhras fúthu. Tá duine acu, ar shlí amháin nó ar shlí eile, tar éis tabhairt le fios go bhfuil siad ciontach. Léigh an méid thíos go cúramach agus déan iarracht an mhéar a shíneadh.

Na Fíricí

  • Arú aréir rinneadh damáiste don Ionad Pobail.
  • Briseadh dhá fhuinneog, cuireadh graifítí ar an mballa agus goideadh rothar.
  • Tharla na heachtraí seo idir 17.00 agus 18.00.
  • Bhí Rúnaí san oifig óna 15.00 go dtí 21.00. Níor fhág sí ag am ar bith agus ní fhaca sí tada.
  • Bhí airíoch ar chúl an fhoirgnimh ag glanadh an chlóis agus an tseomra stórála óna 16.00 go dtí 19.30. Ní fhaca sé aon duine. 
  • Bhí traenáil dornálaíochta ar siúl sa halla ó 17.00 – 18.00.
  • Bhí rang ealaíne do chailíní óga ag tosú ag 18.30 i seomra in airde staighre.
  • Chríochnaigh traenáil cispheile do bhuachaillí ag 16.30.
  • Chonacthas triúr daoine óga le húdaithe dubha ag útamáil timpeall.     
  • Chonaic finné an triúr agus deir sí gur thit duine acu agus gur gortaíodh é/í go dona.

Ráitis

 

Ciaran Cantalach

Nílim i mo chónaí gar don áit inar tharla an timpiste.

Ní thógaim an bóthar sin ar chor ar bith.
Tá veain bhán agam.
Is siúinéir mé agus úsáidim an veain don obair.
Bhí mé ag obair go dtí a trí agus ansin chuaigh mé chuig an gcluiche. Bhí mé sa bhaile ag a seacht. Ní raibh aon trácht ann an t-am sin cé go raibh oibreacha bóthair ar bun.
Ní fhaca mé bus scoile in aon áit.
Chuala mé faoin timpiste ina dhiaidh sin agus bhí áthas orm nár gortaíodh éinne.


 

Mairead Mearbhlach

Táim ag obair san ionad siopadóireachta.
Tosaím ag a 11.00 r.n. agus críochnaím ag a 6.30 i.n.
Bhí m’fhear céile ag an gcluiche agus bhí an veain agamsa.
Bhí go leor tráchta timpeall an ionaid agus bhí cúrsaí tráchta an-olc an oíche sin. Chuala mé go raibh timpiste de shaghas éigin idir leoraí agus tarracóir.
Bhí mé sáinnithe sa trácht.
Ar deireadh thiar, thiomáin mé thar láthair na timpiste agus chonaic mé an bus leis na fuinneoga briste.
Ní fhaca mé éinne ar an mbus.


 

Aine Amhrasach

Táim ag obair mar dhlíodóir leathbhealach idir an t-ionad siopadóireachta agus an pháirc peile.
Tá carr BMW agam ach bhí sé sa gharáiste an lá sin. Bhí orm veain bhán m’fhear céile a úsáid.
Nuair a d’fhág mé an obair chonaic mé go raibh bonn pollta agam.
Chaith mé go leor ama ag plé leis sin. Chabhraigh mo bhas liom.
Bhí sé leathuair tar éis a seacht nuair a d’fhág mé carrchlós na hoifige.
Ní raibh an trácht ródhona an uair sin.
Níor chuala mé aon ní faoi thimpiste.


 

Cé a rinne é?

Cliceáil anseo