Lorg comhalta boird atá ar fionraí ag Foras na Gaeilge comhairle an Choimisnéara Teanga faoina cheart plé leis an bhForas i mBéarla

Dúirt Éamonn Ó Gribín le Tuairisc.ie gur iarr sé ar an bhForas comhfhreagras a bhaineann lena thréimhse fionraíochta a chur ar fáil i mBéarla sa chaoi is go mbeadh an dlíodóir atá aige in ann iad a thuiscint

Lorg comhalta boird atá ar fionraí ag Foras na Gaeilge comhairle an Choimisnéara Teanga faoina cheart plé leis an bhForas i mBéarla

An Choimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill

Lorg an comhalta boird de chuid Fhoras na Gaeilge atá curtha ar fionraí fad is atá gearán faoi á fhiosrú comhairle ó Oifig an Choimisinéara Teanga maidir lena cheart reachtúil cumarsáid a dhéanamh leis an bhForas i mBéarla.

Dúirt Éamonn Ó Gribín le Tuairisc.ie gur iarr sé ar an bhForas comhfhreagras agus cáipéisí eile a bhaineann lena thréimhse fionraíochta a chur ar fáil i mBéarla sa chaoi is go mbeadh an dlíodóir atá aige in ann iad a thuiscint. Deir Ó Gribín nár éirigh leis, ceal ama, dlíodóir le dóthain Gaeilge a fháil lena chás a phlé sa teanga sin.

Dhiúltaigh Foras na Gaeilge na cáipéisí agus an comhfhreagras a chur ar fáil i mBéarla.

Lorg Ó Gribín comhairle ó Oifig an Choimisinéara Teanga i taobh cumarsáid i scríbhinn a dhéanamh i mBéarla le Foras na Gaeilge.

Ba í an chomhairle a thug an Oifig sin dó gur faoi féin a bheadh sé a rogha teanga den dá theanga oifigiúil a úsáid le comhlacht poiblí más thar a cheann féin a bhí sé i mbun cumarsáide leis ach go gcaithfeadh sé teanga oibre na heagraíochta a úsáid más thar ceann na heagraíochta nó thar ceann aon chuid den eagraíocht a bhí [sé] ag scríobh.

De réir Alt 9(2) d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, i gcás ina ndéanfaidh duine cumarsáid i dteanga oifigiúil le comhlacht poiblí i scríbhinn nó leis an bpost leictreonach, tá dualgas ar an gcomhlachtaí poiblí an chumarsáid sin a fhreagairt sa teanga oifigiúil céanna.

Is féidir le haon duine den phobal cinneadh a dhéanamh a gcuid cumarsáide i scríbhinn a dhéanamh trí Ghaeilge nó trí Bhéarla le comhlacht poiblí agus caithfidh an comhlacht poiblí sin córas a bheith i bhfeidhm acu le déileáil leis an gcumarsáid sin i rogha teanga an bhaill den phobal atá i gceist.

Dúirt Ó Gribín nár thuig sé cén fáth ar dhiúltaigh an Foras cead dó an chumarsáid a dhéanamh i mBéarla leo sa chás seo agus mhaígh sé go mbíonn na duillíní pá a fhaigheann sé ón bhForas féin i mBéarla.

Mar a tuairiscíodh ar an suíomh seo inné, tá sé curtha i leith Éamoinn Uí Ghribín i litir ghearáin go raibh ‘mí-iompar tromchúiseach’ ar bun aige agus é ar cuairt ag oifigí na heagraíochta Gaelscoileanna Teo i mí an Mheithimh.

Tá na líomhaintí seo séanta as éadan ag Éamonn Ó Gribín, atá ar thréimhse fionraíochta faoi láthair fad is atá an gearán á fhiosrú.

Cé nach raibh Ó Gribín sásta sonraí na líomhaintí a phlé le Tuairisc.ie, mhaígh sé go raibh iarracht ar bun ag Foras na Gaeilge é a chur ina thost agus é a stopadh ó bheith ag “gníomhú mar bhall éifeachtach den bhord”.

Séanann Foras na Gaeilge na líomhaintí