Laghdú 11% ar líon na gcainteoirí laethúla sa Ghaeltacht – Daonáireamh 2016

Ba i Maigh Eo (-23.6%), Ciarraí (- 18%) agus Dún na nGall (- 15.8%) a bhí an laghdú is mó i gceist. An titim ar líon na gcainteoirí laethúla i bhfad níos mó sa Ghaeltacht ná mar a bhí sa chuid eile den Stát

Laghdú 11% ar líon na gcainteoirí laethúla sa Ghaeltacht – Daonáireamh 2016

Tá laghdú suntasach tagtha ar líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais sa Ghaeltacht, de réir fhigiúirí Dhaonáireamh 2016, a foilsíodh ar maidin.

Le linn na tréimhse sin, thit líon na gcainteoirí laethúla sa Ghaeltacht ó 23,175 go dtí 20,586, laghdú 2,589 duine.

Laghdú 11% a bhí i gceist i gceantair Ghaeltachta idir 2011-2016. Fágann an méid sin go raibh an titim ar líon na gcainteoirí laethúla lasmuigh den chóras oideachais i bhfad níos mó sa Ghaeltacht ná mar a bhí sa chuid eile den Stát. Laghdú 1% a bhí i gceist lasmuigh den Ghaeltacht, mar ar thit líon na gcainteoirí laethúla ó 54,010 in 2011 go dtí 53,217 duine in 2016, glanlaghdú de 793 duine.

Sa Ghaeltacht bhí glanlaghdú de 2,589 duine i gceist sa tréimhse chéanna.

Bhí laghdú i gceist i ngach ceantar Gaeltachta, ach amháin Port Láirge.

Ba i Maigh Eo (-23.6%), Ciarraí (18%) agus Dún na nGall (15.8%) a bhí an laghdú is mó i gceist.

Ba é contae Phort Láirge (+6.6%) an t-aon chontae ina raibh méadú i gceist.

Laghdú 5.8% a bhí i gceist sa cheantar Gaeltachta is láidre sa tír, an Ghaillimh. Bhí méadú beag i gceist i gcathair na Gaillimhe agus deichniúr breise ag labhairt na Gaeilge go laethúil ann i gcomórtas le 2011. 646 a bhí ag labhairt na Gaeilge

Laghdú 11.2% a bhí i gceist i nGaeltacht Chorcaí agus agus laghdú 9.9% a bhí i gceist i gcontae na Mí.

Tá laghdú tagtha ar líon na ndaoine sa Státa dúirt go raibh labhairt na Gaeilge acu, de réir na bhfigiúirí ó Dhaonáireamh 2016 a d’fhoilsigh an Príomh-Oifig Staidrimh ar maidin. Thug 1,761,420 duine le fios sa Daonáireamh go raibh Gaeilge de chineál éigin acu. Is laghdú 0.7% é sin ar an 1,774,437 duine a thug le fios go raibh Gaeilge acu sa Daonáireamh a rinneadh in 2011.

Tá laghdú tagtha chomh maith ar líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais — slat tomhais níos cruinne ar staid reatha na teanga. 73,803 duine a thug le fios i mí Aibreáin na bliana seo caite go labhraíonn siad an Ghaeilge ar bhonn laethúil lasmuigh den chóras oideachais, laghdú 3,382 duine, nó 4.4%, ar an 77,185 duine a dúirt amhlaidh in 2011.

Tábla le Tuairisc.ie. Bunaithe ar fhigiuírí Dhaonáirimh 2016 agus 2011