Is leor bunchéim Gaeilge le bheith cáilithe d’obair aistriúcháin an Stáit – An tAire Oideachais

Deir an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe nach gá séala creidiúnaithe Fhoras na Gaeilge a bheith ag duine chun go mbeadh glacadh ag an Stát leat mar aistritheoir cáilithe

Is leor bunchéim Gaeilge le bheith cáilithe d’obair aistriúcháin an Stáit – An tAire Oideachais

Is leor bunchéim sa Ghaeilge le bheith i d’aistritheoir Gaeilge incháilithe do chonarthaí stáit.

Tá sé tugtha le fios ag an Aire Oideachais agus an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe nach gá séala creidiúnaithe Fhoras na Gaeilge a bheith ag duine chun go mbeadh glacadh ag an Stát leat mar aistritheoir cáilithe.

Lena chois sin, thug an tAire Oideachais Richard Bruton le fios gur leor bunchéim dara onóracha a raibh an Nua-Ghaeilge “mar chomhpháirt lárnach” di mar cháilíocht chun cur isteach ar chonradh aistriúcháin poiblí. Is iad an dá cháilíocht eile a cháileodh duine le cur isteach ar a leithéid de chonradh ná cáilíocht iarchéime in aistriúchán na Gaeilge agus séala creidiúnaithe an Fhorais.

Tugadh isteach córas creidiúnaithe Fhoras na Gaeilge chun a chinntiú go mbeadh ardchaighdeán aitheanta aistritheoirí ar fáil, agus glacann formhór aistritheoirí leis gur gá an séala a bheith acu chun obair a fháil sa chóras poiblí.

In 2014, ní mó ná sásta a bhí aistritheoirí a raibh séala an Fhorais nuair a iarradh orthu scrúdú athchreidiúnaithe a dhéanamh, rud nach ndearna a bhformhór.

Dúirt an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Paschal Donohoe, áfach, go gcuireann dlíthe maidir le soláthar poiblí cosc ar chritéir cháilíochta srianta a bheith mar chuid den chomórtas iomaíoch. “Dá bhrí sin, níl sé ceadaithe coinníoll go mbeadh creidiúnú Fhoras na Gaeilge bainte amach ag aistritheoirí mar chuid den chomórtas,” a dúirt an tAire Donohue.

Fógraíodh ar an 23 Lúnasa 2016 go bhfuil tairiscintí á lorg ó dhreamanna a bhfuil suim acu a bheith san áireamh d’obair aistriúcháin Gaeilge an Stáit. Tá go dtí an 5 Deireadh Fómhair chun iarratas a dhéanamh ar an bpróiseas tairisceana.

Bhí an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an tAire Oideachais ag freagairt ceisteanna Dála ó urlabhraí Gaeilge Fhianna Fáil, an Teachta Dála Éamon Ó Cuív.